Gelnhausen - Peterskirche (DE)

Jednou z významných pamiatok hesenského mesta Gelnhausen je aj pôvodne neskororománsky Kostol sv. Petra, ktorého počiatky siahajú až do začiatku 13. storočia.

Kostol začali stavať mešťania Gelnhausenu ako svoj farský chrám. Mal mať podobu reprezentatívnej trojloďovej baziliky s transeptom, polkruhovo ukončenou apsidou a dvojicou východných valcových veží, ktoré nadväzovali na bočné apsidy.

Stavba musela byť prerušená v roku 1238 na nátlak predstavených kláštora v Langenselbolde, pod ktorý spadal už existujúci a neďaleko stojaci Kostol Panny Márie. Spor kláštora a mesta ukončil pápež Gregor IX., ktorý v uvedenom roku vydal rozhodnutie v prospech kláštora.

V tom čase stála z kostola časť transeptu, približne dve tretiny lode a juhovýchodná veža. Vytvorené už boli aj južný a severný portál. Nedokončená stavba navyše prešla do vlastníctva kláštora.

Výstavba chrámu sa obnovila až koncom 13. storočia, pričom pôvodný plán už nebol dodržaný. Na rozdiel od neho dostala napríklad loď len plochý strop a nie zrejme zamýšľané zaklenutie. Takisto bola skrátená dĺžka samotného trojlodia. Chrám bol dokončený zrejme až v 15. storočí, do ktorého je datované gotické okno na západnej fasáde. Slúžil zrejme ako baptistérium a pohrebná kaplnka.

Po nástupe reformácie kláštor v Langenselbolde v roku 1543 zanikol a tým aj jeho majetkové vlastníctvo. Veriaci Kostol sv. Petra nepotrebovali, keďže im stačil väčší románsko-gotický Kostol Panny Márie. Chrám bol preto odsvätený a stal sa majetkom mesta.

Ako stavba s problematickým využitím začal kostol chátrať. V 18. storočí slúžil ako sklad, neskôr tu bola zriadená vojenská nemocnica. V roku 1830 začala objekt využívať tabaková továreň. V tejto súvislosti došlo v roku 1832 k zbúraniu východných veží a apsíd.

V roku 1920 kúpila bývalý kostol Rímskokatolícka cirkev s úmyslom opäť mu prinavrátiť pôvodné využitie. To sa podarilo aj vďaka veľkej prestavbe v rokoch 1932 - 38. V rámci nej bolo vystavané nové kvadratické presbytérium a dvojica hranolových veží po jeho stranách. Interiér bol upravený už v modernom duchu, súčasnú podobu dostal pri obnove v rokoch 1982 - 83.

Z neskororománskej baziliky sa tak dodnes zachovali len spodné časti obvodových múrov lode a transeptu s peknými ústupkovými portálmi na južnej a severnej strane. Južný portál je navyše doplnený o dvojicu kamenných levov. Nad severným portálom sa nachádza úsek oblúčikového vlysu. Zachovalo sa aj niekoľko pôvodných okien a na severnej fasáde je prezentovaná kamenná konzola s ľudskou tvárou. V interiéri nájdeme ústupkový víťazný oblúk. Z 15. storočia pochádza gotické okno s kamennou kružbou na západnej fasáde.

V súčasnosti kostol slúži veriacim miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi.

GPS: 50.203129377, 9.189376831

Zdroje:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Peterskirche_(Gelnhausen)
- http://www.gudrun-kauck.de/GelnhausenPeterskirche.htm
- https://www.gelnhausen.de/tourismus/sehenswuerdigkeiten/peterskirche.html
- https://www.katholische-kirche-raum-gelnhausen.de/gelnhausen/00-Startsei...

esteban