Tvarožná

Až do 13. storočia siaha pôvod ranogotického Kostola sv. Mateja v obci Tvarožná. Po rozsiahlej klasicistickej obnove v roku 1825 však bol stredoveký pôvod vo veľkej miere potlačený.

Kostol postavili v centre obce ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom niekedy v druhej polovici 13. storočia. Samotná obec sa spomína v písomných prameňoch prvý raz už v roku 1268.

V 15. storočí bol rozsiahlo prestavaný v duchu vrcholnej/neskorej gotiky, čo sa odrazilo napríklad na zväčšení okien presbytéria. Okolo roku 1474 bola loď zaklenutá na dva stredové piliere, čím vzniklo jedno z pre Spiš tak typických dvojlodí.

Po požiari v roku 1775 bol opravený a upravený. Za dnešnú podobu vďačí predovšetkým klasicistickej prestavbe v roku 1825. Vtedy boli upravené jeho fasády a dostal aj časť nového vnútorného zariadenia.

GPS: 49.086178668, 20.474915028

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C31).
- http://www.dokostola.sk/kostol/sv-mateja
- http://www.tvarozna.sk

esteban