Geofyzikálny prieskum potvrdil polkruhovú apsidu kostolíka v Hedi

Románsky kostolík v Čiernom Brode-Hedi mal podobu jednoloďovej stavby s mierne pretiahnutou polkruhovou apsidou.

Tieto zistenie priniesol geofyzikálny prieskum Doc. RNDr. Jána Tirpáka, CSc., ktorého výsledky tento tvar svätyne potvrdili s "vysokou pravdepodobnosťou".

Apsidu polkruhového pôdorysu predpokladala aj doterajšia literatúra, až spomínaný prieskum však priniesol prvý takpovediac hmatateľnejší dôkaz. Definitívnu odpoveď môže dať až archeologický výskum v interiéri súčasného presbytéria nepravidelného päťbokého tvaru. Románska apsida mala oproti nemu približne polovičnú dĺžku.

Pôvodný kostolík sa tak podľa všetkého veľmi podobal stavbe v Novej Dedinke, s ktorou ju spája aj členenie fasád vertikálnymi lizénami, resp. príporami.

Zdroj: Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.

esteban

Rubrika: Aktuality