Velčice

Už len štrbinové okno a odkrytá freska v exteriéri svedčia dnes o stredovekom pôvode Kostola najsvätejšej Trojice v obci Velčice neďaleko Zlatých Moraviec. Rozsiahla baroková prestavba v 18. storočí pôvodnú podobu objektu zmazala a pripomenula ju až obnova v druhej polovici minulého storočia.

Kostolík postavili ako pomerne neveľké jednolodie s pravdepodobne polygonálnou svätyňou niekedy v druhej polovici 13. storočia, pričom bol zasvätený sv. Michalovi. O približne 200 rokov bol exteriér vyzdobený nástennými maľbami.

V období renesancie pristavali k západnému priečeliu lode hranolovú vežu a fasády doplnili výzdobou v podobe maľovaného kvádrovania a ľalií.

Významným rokom pre vývoj kostolíka sa stal rok 1713, kedy požiar zničil stavbu a zostali z nej stáť len obvodové múry. Obnova objektu sa realizovala v rokoch 1714 - 1719 už v barokovom štýle.

V rámci nej sa pristúpilo k predĺženiu stredovekej stavby východným smerom, čo si vyžiadalo odstránenie východnej steny lode a pôvodnej svätyne. Loď bola predĺžená na cca dvojnásobok a z východnej strany k nej pripojili nové presbytérium, ktoré má v exteriéri polygonálny a v interiéri oblý pôdorys. Zo severnej strany k nemu pripojili štvorcovú sakristiu. Dĺžka nového kostola je po prestavbe 28 metrov.

Začiatok 20. storočia nezastihol kostol v dobrom stave, v roku 1929 sa dokonca uvažovalo o jeho zbúraní, keďže sa vnútri prepadol strop. Napokon však stavbu v roku 1934 opravili.

Zatiaľ posledná rozsiahlejšia obnova sa realizovala v roku 1969, pričom jej predchádzal výskum, ktorý odhalil ešte románsky pôvod stavby. Pri obnove pristavali z južnej strany veže kryté schodisko.

Z pôvodnej stavby sa zachovali južná, západná a severná stena lode. Z detailov je dnes prezentované jedno románske štrbinové okno južnej steny, vedľa ktorého je odkrytá gotická freska sv. Krištofa s malým Ježiškom. Literatúra spomína aj menšiu maľbu zobrazujúcu sv. Dorotu.

GPS: 48.414650662, 18.303528428

Zdroje:
- Eliáš, M.: Velčice. Z dejín, prírody a kultúry obce. Obecný úrad Velčice, 1977.
- http://velcice.sk
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1710).

esteban