Novosad

Až do roku 1798 stál v obci Novosad stredoveký kostol slúžiaci Reformovanej kresťanskej cirkvi. V uvedenom roku zbúrali jeho loď a v roku 1805 dokončili prestavbu vybudovaním nového západného priečelia s predstavanou vežou.

Farnosť v obci sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia. Kostol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi tak postavili možno už v 13. storočí (podobne ako v susednej obci Zemplínske Jastrabie či neďalekom Kožuchove).

Okolo roku 1500 pôvodný kostol prestavali v neskorogotickom štýle paulíni.

V roku 1798 bola zbúraná loď kostola a zachované presbytérium bolo dostavbou západného priečelia a predstavanej veže v neskorobarokovo-klasicistickom štýle premenené na menší chrám. Tieto práce boli dokončené v roku 1805.

V roku 1856 kostolík vyhorel a bol následne aj opravený. Významným zásahom do jeho stredovekej podoby bolo odstránenie poškodenej krížovej rebrovej klenby v roku 1892. Nahradil ju rovný strop, pričom došlo aj k zníženiu celej stavby.

Už v roku 1904 kostolík opäť vyhorel, ale v roku 1904 bol zasa obnovený. Komplexná obnova sa realizovala aj v roku 1936. Objekt nemá status národnej kultúrnej pamiatky.

Gotický sloh v exteriéri dnes pripomína okrem samotného pôdorysu kostolíka členenie fasády opornými piliermi a tri vysoké okná s kamennými kružbami, ktoré sú však nevhodne zakryté modernou omietkou.

V interiéri sú to zachované polygonálne konzoly odstránenej klenby a vo veži zvon datovaný do roku 1511.

GPS: 48.525757097, 21.741471291

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/34485400/Sakralna_architektura_11....
https://www.obecnovosad.sk/

esteban
3. 10. 2015, upravené 24. 9. 2021