Ružomberok

Až do roku 1900 stál v Ružomberku gotický Kostol sv. Ondreja. Po rozsiahlej prestavbe v novorománskom štýle bola stredoveká podoba stavby kompletne potlačená.

Kostol zasvätený pôvodne sv. Ladislavovi postavili v dominantnej polohe najneskor okolo roku 1300 ako ranogotickú jednoloďovú stavbu s mohutnou predstavanou vežou a zrejme kvadratickou svätyňou. V písomných správach sa spomína v 30. rokoch 14. storočia.

V roku 1445 bol objekt opevnený v súvislosti s hrozbou zo strany jiskrovcov a bratríkov. Zrejme niekedy okolo roku 1500 došlo k veľkej neskorogotickej prestavbe, spojenej asi aj so zmenou patrocínia na súčasné sv. Ondreja. Pôvodnú svätyňu v tejto etape zrejme nahradili väčším polygonálnym presbytériom, ktoré bolo podľa starších správ pôvodne vyzdobené aj nástennými maľbami (do úvahy pripadá výstavba svätyne aj koncom 16. storočia). Zo severnej strany pripojili k lodi dvojpodlažnú sakristiu. Do roku 1506 je datovaný zvon vo veži.

V roku 1583 kostol vyhorel a obnovený bol o dva roky neskôr. Loď aj polygonálna svätyňa dostala nové murované klenby. V lodi ju podopierajú štyri piliere, čím v interiéri vzniklo trojlodie. V západnej časti lodi bola vybudovaná tribúna.

Od roku 1611 patril kostol protestantom, v druhej polovici 17. storočia došlo k viacnásobným zmenám užívateľov, až kým v roku 1709 definitívne nepripadol katolíkom.

V priebehu 17. a 18. storočia bola stavba zbarokizovaná, čo sa najviac dotklo veže, ktorá dostala nadstavbu s drevenou ochodzou a novou strechou. V nasledujúcom období postavili južnú murovanú predsieň a zo severnej strany pristavali západne od sakristie menšiu kaplnku obdĺžnikového pôdorysu.

Dnešnú podobu získal kostol počas rozsiahlej prestavby v rokoch 1900 - 1902. Z južnej i severnej strany pripojili k lodi prístavby ukončené na východnej strane polygonálnymi závermi. Na severnej strane nová prístavba nahradila pôvodnú sakristiu i kaplnku. Z južnej strany veže bola pristavaná nižšia schodisková veža. Počas prestavby dostal kostol aj nové fasády, ktorým padol za obeť aj prepracovaný portál s lomeným tympanónom na západnej strane veže.

V rokoch 1902 - 1903 vymaľoval prestavaný kostol známy maliar Jozef Hanula, časť z malieb bola odstránená či premaľovaná počas významnej úpravy interiéru chrámu v roku 1940. Jej cieľom bolo zvýšiť reprezentatívnosť kostola spájaného s Andrejom Hlinkom doplnením mramorových a travertínových obkladov a ďalších prvkov. Interiér kostola bola tiež nanovo vymaľovaný E. Massányim. Okná dostali neskôr vitráže navrhnuté Ľudovítom Fullom.

Pripomienkou stredovekého pôvodu je v interiéri neskorogotická kamenná krstiteľnica zo začiatku 16. storočia, pokrytá nie celkom vhodným náterom.

GPS: 49.08129103, 19.304014109

Zdroje:
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4149).
- http://www.dokostola.sk/kostol/412321-farsky-kostol-sv-ondreja
- http://new.fararuzomberok.sk/
- https://www.virtualtravel.sk/de/panorama/zilina-region/ruzomberok/histor...

esteban