Miklušovce

Už len gotický portál pripomína v exteriéri stredoveký pôvod gréckokatolíckeho Kostola Narodenia Presvätej Bohorodičky v Miklušovciach. Neskoršie prestavby a úpravy do veľkej miery zakryli ranogotickú podobu stavby, ktorú ešte sčasti nájdeme v interiéri.

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1300 ako neveľkú jednoloďovú bezvežovú stavbu s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby. Výstavba súvisela s osídľovaním údolia riečky Sopotnica šoltýskou kolonizáciou. Prvá písomná zmienka o stavbe je z 30. rokov 14. storočia.

V priebehu 14. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený nástennými maľbami, z ktorých časti sa zachovali dodnes a boli odkryté v rámci obnovy, ktorá bola ukončená v roku 2005. Následne boli z preventívnych dôvodov opätovne zatreté.

V 17. storočí dostala aj loď murovanú, na regionálne pomery hodnotnú klenbu. Mohutnú západnú vežu pristavali až v 18. - 19. storočí (uvádza sa rok 1812). Úpravy fasády pripravili stavbu o pôvodné gotické okná a nahradili ich jednoduchý obdĺžnikovými oknami. Smutné je, že sa tak stalo až v priebehu 19. a 20. storočia (posledné pôvodné okno s kamennou kružbou bolo z nepochopiteľných dôvodov odstránené v 60. rokoch minulého storočia).

Okrem hrubej stavby sa zo stredovekého obdobia zachovala predovšetkým krížová rebrová klenba v presbytériu, ktorá dosadá na ozdobné konzoly, pričom jedna z nich má podobu postavy starého muža vysokej cca 40 cm a s prepracovanými detailmi tváre a rúk.

Na južnej strane lode je viditeľný pôvodný portál s lomeným oblúkom archivolty. V interiéri sa nachádza aj kamenná krstiteľnica zo začiatku 14. storočia.

GPS: 48.917496225, 21.080138162

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropole. Petra, Prešov 2008.
- https://korzar.sme.sk/c/5329722/objavy-a-zanik-stredovekych-prvkov-archi...
- http://korzar.sme.sk/c/4955092/kostol-narodenia-panny-marie-v-miklusovci...
- https://presov.korzar.sme.sk/c/7959572/v-stredovekom-kostole-v-miklusovc...
- http://www.dokostola.sk/kostol/413124-narodenia-presvatej-bohorodicky
- https://www.obnova.sk/clanok/obnoveny-chram-z-roku-1300

esteban

Ide o jubilejný 150. stratený kostolík na Apsida.sk.