Tornaszentandrás (HU)

Začiatkom 13. storočia postavili v dominantnej polohe nad dnešnou obcou Tornaszentandrás neďaleko hraníc so Slovenskom neveľký románsky kostolík s dvoma východnými apsidami.

Riešenie s dvoma polkruhovými apsidami vedľa seba je veľmi nezvyčajné. V našom regióne má obdobu len v zaniknutej kaplnke pri kláštornom kostole v Lipovníku, tam však išlo o vnútorné apsidy, ktoré neboli priznané v exteriéri. V odbornej literatúre sa uvádza, že kostolík v Tornaszentandrási postavili podľa vzoru práve tejto stavby.

Z tejto najstaršej stavebnej fázy sa zachovala hrubá stavba dvojice apsíd s východnou, južnou a severnou stenou pôvodnej lode. Z detailov ide o celkovo tri nevysoké štrbinové okná, ako aj výklenky v interiéri apsíd.

Koncom 14. storočia sa uskutočnila významná gotická prestavba kostolíka, ktorej cieľom bolo zväčšiť jeho kapacitu. Z tohto dôvodu bola zbúraná západná stena románskej lode s pôvodným vstupom, aby bolo možné ku kostolíku pristavať väčšiu loď.

Po rozšírení stavby sa celý priestor pôvodného románskeho objektu zmenil na svätyňu. Pre zlepšenie osvetlenia tohto priestoru bolo jedno z južných štrbinových okien lode nahradené oveľa väčším gotickým. Zo severnej strany bola taktiež pristavaná sakristia.

Interiér kostola dali po prestavbe vtedajší majitelia obce - Bebekovci - vyzdobiť hodnotnými nástennými maľbami, ktoré sa zčasti zachovali dodnes.

Ďalšia významná obnova kostolíka sa udiala v 18. storočí, keď bolo potrebné polozbúranú južnú stenu gotickej lode znovu domurovať. Kvôli tejto skutočnosti sa nezachovali pôvodné gotické okná. Novostavbou bola nahradená aj stredoveká sakristia.

Výskum stavby a následná obnova sa uskutočnili v 70. rokoch minulého storočia.

GPS: 48.518103864, 20.779813528

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- www.muemlekem.hu
- www.templomaink.hu

esteban