Ružindol

Až do roku 1890 si stredoveký kostolík v obci zachoval svoju gotickú podobu. Pri rozsiahlej prestavbe bola zbúraná stará svätyňa a na jej mieste postavili novú omnoho väčšiu loď a zjednotili fasády.

Vznik kostolíka zasväteného sv. Bartolomejovi sa dlho kládol na základe tradície do roku 1215, toto datovanie však výskum v roku 2014 nepotvrdil. Objekt postavili ako typické tehlové jednolodie so západnou predstavanou vežou niekedy v období od začiatku po druhú tretinu 14. storočia. Podoba pôvodnej svätyne dosiaľ nie je spresnená, najpravdepodobnejšie však už mala polygonálny pôdorys.

Exteriér stavby nebol omietnutý, fasády boli upravené technikou škárovania. Táto úprava bola typická pre tehlovú architektúru stredovekej Trnavy a okolitého regiónu predovšetkým v 13. a 14. storočí. Jej asi najtypickejším predstaviteľom spomedzi sakrálnych stavieb je Kostol sv. Alžbety v obci Kaplna.

Kostolík bol prístupný dvoma portálmi na západnej strane veže a na južnej strane lode. Oba portály boli doplnené murovaným rámom s hrotitým vimperkovým ukončením. Tento rám sa z väčšej časti zachoval na západnej strane veže, kde však bolo osekané jeho vimperkové ukončenie. To sa naopak ako jediné zachovalo z južného portálu, dnes už ale v podkrovnom priestore.

Ďalším architektonickým prvkom popísaným v rámci výskumu je južné okno lode západne od zvyšku rámu portálu a časť ostenia ďalšieho okna. Zachované okno má široko roztvorené ostenia a lomený oblúk. Jeho analógiu poznáme z Kostola sv. Heleny v Trnave.

Niekedy v priebehu 15. storočia sa uskutočnila gotická prestavba objektu, kedy zvýšili obvodové múry lode, pričom tá zostala naďalej nezaklenutá, len s rovným stropom. Na západnej strane veže nahradili tehlový portál novým kamenným s miernej lomeným záklenkom.

Obdobie renesancie reprezentuje sgrafitová výzdoba fasád - na nárožiach veže a lode, ako aj okolo architektonických detailov. V tejto stavebnej etape bola tiež odstránená vrchná časť rámu západného portálu a vytvorený jeho súčasný polygonálny tvar. Na mieste odstránenej časti bolo prerazené úzke strielňové okno.

Po barokových úpravách v 18. storočí dostal kostol súčasnú podobu pri rozsiahlej prestavbe v roku 1890. Vtedy zbúrali pôvodnú východnú svätyňu a na jej mieste postavili veľkú loď. Orientácia kostola sa tak otočila a z pôvodnej lode sa stalo presbytérium.

Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963. V roku 2020 bola dokončená obnova fasád veže, v rámci ktorej bol okrem iného aj prezentovaný západný gotický portál.

GPS: 48.369728714, 17.49317944

Zdroje:
- Žuffová, J.: Kostol sv. Bartolomeja v Ružindole. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, Bratislava, december 2014.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4019).
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3474
- www.fara-ruzindol.sk/
- FB stránka farnosti
- http://web.ruzindol.sk/

esteban
7. 1. 2015, upravené 10. 11. 2018 a 25. 5. 2022

Za informácie a ochotu ďakujeme Ing.arch. J. Žuffovej, CSc., za pomoc ďakujeme Michalovi Krajčovičovi z OZ Hradiská.