Blesovce

Prestavba v 18. storočí do značnej miery potlačila stredovekú podobu Kostola Umučenia sv. Jána Krstiteľa v obci Blesovce pri Topoľčanoch. Až výskum v uplynulých rokoch odhalil, že jeho pôvod siaha ešte do románskeho obdobia.

Stredoveký pôvod stavby sa tu predpokladal, keďže najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1262 a tunajší kostol sa spomína aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. V Súpise pamiatok Slovenska z roku 1967 sa uvádza len prestavba v 18. storočí.

Historicko-architektonický i geofyzikálny výskum ukázali, že hmotu dnešnej zbarokizovanej stavby tvorí z veľkej časti múrivo z románskej etapy. Tá mala podobu neveľkého pozdĺžneho jednolodia s malou východnou apsidou.

Románsky kostolík bol v období gotiky následne rozšírený východným smerom a doplnený o západnú vežu.

Na južnej strane lode boli pri výskume odkryté kamenné ostenia pôvodného portálu. Zaujímavým je aj úsek muriva na východne strane južnej lode tvorené menšími, pravidelne opracovanými kamennými kvádrami. Kostolík (zatiaľ) nemá status národnej kultúrnej pamiatky.

GPS: 48.558287478, 18.040092587

Zdroje:
- Tirpák, J.:
Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku II. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2016.
- Kol. aut.: Kostol sv. Štefana kráľa v Livine. Tristanpress pre farnosť RKC v Livine, Topoľčany, 2016.
- https://www.blesovce.sk/obec/
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5858).

esteban