Hegyeshalom (HU)

Obec Hegyeshalom ležiaca neďaleko od hraníc so Slovenskom a Rakúskom sa môže pochváliť zaujímavým Kostolom Panny Márie, ktorého počiatky siahajú až do románskeho obdobia.

Chrám sa spomína prvý krát v roku 1217. Pôvodne šlo o neveľkú bezvežovú stavbu s polkruhovou apsidou. Postavili ju zrejme už v 12. storočí zo starostlivo opracovaných kamenných kvádrov na neveľkej vyvýšenine v obci.

V 14. storočí došlo k prvej veľkej prestavbe. Románsku apsidu zbúrali, murivá lode o niečo predĺžili východným smerom a postavili nové presbytérium polygonálneho tvaru, rovnakej šírky ako loď. Na toto presbytérium nadstavali vežu, čím sa kostolík zaradil do skupiny stavieb známych v nemecky hovoriacich krajinách ako Chorturmkirchen. Podobné riešenie nájdeme aj u nás v nie tak vzdialenej Rači. Zo severnej strany sa k novému presbytériu pripájala sakristia (neskoršie zbúraná). Interiér kostola vyzdobili nástennými maľbami

Súčasnú podobu získal kostolík počas barokových úprav v 17. - 18. storočí. Došlo k opätovnému zväčšeniu stavby, tentoraz západným smerom, čo si vyžiadalo zbúranie západnej steny lode. K predĺženým múrom lode potom pristavali novú svätyňu polkruhového pôdorysu. Tým sa zmenila orientácia kostola na opačnú. Zo severnej strany taktiež pristavali novú sakristiu a statiku severnej steny románskej lode zosilnili dvoma opornými piliermi.

V súčasnosti je odkryté zachované románske murivo lode, vrátane jedného románskeho okna na južnej strane. Gotickú etapu v exteriéri dokladajú okná východného presbytéria a nadväzujúcej južnej steny lode. V interiéri nájdeme pekne zachovanú rebrovú klenbu a časti odkrytej freskovej výzdoby, vrátane konsekračných krížov. Maľby sa najlepšie zachovali na vnútornej strane víťazného oblúka.

GPS: 47.915112428, 17.155183554

Zdroje:
- www.hegyeshalom.hu
- http://hegyeshalom-plebania.hu/templomunk/
- http://kitud.kkmk.hu/

esteban