Bratislava - rotunda sv. Mikuláša

Koncom 80. rokov 20. storočia odkryl archeológ Adrián Vallašek pri Kostole sv. Mikuláša ranorománsku rotundu datovanú do 11. storočia, ktorá neskôr slúžila ako karner. V súčasnosti nie je nijako prezentovaná.

Na východnej terase pod Bratislavským hradom vznikla rotunda na mieste remeselníckych dielní z 10. storočia, pričom pri jej výstavbe bol preseknutý veľkomoravský val a zarovnané kamenné podložie. Postavili ju niekedy v 11. storočí v rámci Osady sv. Mikuláša spomínanej v prameňoch až v roku 1345. Je veľmi pravdepodobné, že bola zasvätená sv. Mikulášovi, keďže z histórie je známa skutočnosť preberania pôvodného patrocínia novšími kostolmi postavenými na rovnakom mieste.

Rotunda mala vnútorný priemer 533 cm a vonkajší 740 cm. Základové murivo malo šírku v priemere 103,5 cm, pričom naň nadväzovalo klasovité murivo (opus spicatum) vo výške 140 cm.

Nie je známe, kedy táto rotunda zanikla. Mohlo sa tak stať v roku 1271, kedy český kráľ Přemysl Otakar II. dobyl Bratislavu. 

Funkciu zničenej rotundy prevzal zrejme v krátkom čase nový jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom postavený už v gotickom štýle. Stál o pár metrov južnejšie na mieste dnešného Kostola sv. Mikuláša z roku 1661.

Lokalita staršej rotundy však neostala nevyužitá. Vzhľadom na pokračujúce pochovávanie na príkostolnom cintoríne vznikla potreba výstavby pohrebnej kaplnky - karnera, kde by boli uložené kosti zo zrušených starších hrobov.

Interiér rotundy preto zahĺbili až po úroveň základov a novo postavili nadzemnú časť. Zo severnej strany ústil nad úroveň terénu vetrací otvor. Výskum odkryl v spodnom podlaží 60 cm hrubú vrstvu ľudských kostí, ktorá potvrdzuje využívanie objektu ako karneru.

V tejto druhej stavebnej etape však rotunda neexistovala dlho, nálezy dokladajú deštrukciu objektu okolo polovice 14. storočia datovanú mincou kráľa Ľudovíta I. Veľkého. K zaujímavým objavom patria aj časti rozbitej akvamanile (liturgickej nádoby na vodu).

GPS: 48.143195903, 17.103298903

Zdroje:
- Vallašek, A.: Rotunda sv. Mikuláša v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1999, č. 4, str. 15 - 16.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.

esteban

Ďakujeme dobrým ľuďom za pomoc s podkladmi.