Tzv. strieškový vlys na kostoloch juhozápadného Slovenska

Viaceré tehlové kostoly juhozápadného Slovenska spája špecifická výzdoba - tzv. strieškový vlys vytvorený opakovaním motívu Ұ z tehál. Súvisí so stavebnou dielňou, ktorá pracovala na benediktínskom kláštore v Diakovciach (kostol vysvätený v roku 1228), pričom štýlovo vychádzala z dobovej tehlovej architektúry v regióne Lombardia.

Majstri z tejto dielne začali pracovať aj na viacerých ďalších stavbách v širšom  okolí, čoho dôkazom je predovšetkých spomínaný strieškový vlys a použitie tehál ako stavebného materiálu. Nájdeme ho na rotunde v Križovanoch nad Dudváhom a na apside kostolíka v Dražovciach.

Kým v prípade Križovian nad Dudváhom ide zrejme celú pôvodnú stavbu postavenú v prvej polovici 13. storočia (v interiéri sa dokonca zachoval letopočet 1246), v Dražovciach šlo o prestavbu kamenného kostola z 12. storočia. Použitie tehál, vzhľadom na dostatok kameňa ako stavebného materiálu v bezprostrednom okolí, tu zrejme nebola náhoda, ale súvisela s preferenciami majstrov, ktorí tu v prvej polovici 13. storočia pracovali. Dražovský kostolík v tomto období patril benediktínskemu kláštoru pod Zoborom.

Do skupiny stavieb, ktoré vznikli pod vplyvom dielne z Diakoviec, patria aj kostoly v Šamoríne a Čiernom Brode-Hedi. Aj tu išlo o tehlové stavby, v prípade strieškového vlysu však už nastali isté zmeny či zjednodušenia.

V Šamoríne, kde sa tento vlys zachoval v dvoch úsekoch na severnej strane hlavnej lode/dvojlodia (dnes v podkroví nad severnou bočnou loďou), bola vypustená spodná vertikálna tehla, čím sa motív Ұ zmenil na v. Výnimočnosť šamorínskeho kostola spočíva v tom, že tu bol tento vlys použitý v kombinácii so zuborezom a že sa tu zachovali zvyšky maliarskej výzdoby v podobe geometrických vzorov, ktorú nemáme doloženú v žiadnom inom prípade.

V Čiernom Brode-Hedi, stavbe najbližšie k Diakovciam, nájdeme pod strechou už iba opakovanie motívu v, ktorý navyše nie je plastický, ako pri ostatných stavbách, ale iba v ploche steny, pričom priestor medzi tehlami vlysu je vyplnený maltou a kusmi tehál.

Z hľadiska typov stavieb tu nájdeme v podstate všetky typy kostolov, ktoré sa u nás v tom období stavali - trojloďové (Diakovce, možno Šamorín), jednoloďové (Čierny Brod-Heď, možno Šamorín, ako prestavba Dražovce) i rotundu (Križovaný nad Dudváhom).

esteban

Rubrika: Aktuality