Mikulčice-Valy - kostol č. 3 (ČR)

V roku 1957 boli na najvyššom mieste akropoly hradiska pri Mikulčiciach odkryté zvyšky trojloďovej baziliky. Stála neďaleko kamenného kniežacieho paláca a aj svojou veľkosťou potvdrzovala, že šlo o najvýznamnejšiu sakrálnu stavbu v celom areáli.

Išlo o trojloďovú stavbu s pretiahnutou polkruhovou ukončenou apsidou a dvojpriestorovou západnou prístavbou. Šírka objektu bola 11 metrov, dĺžka 35,5 metra. Rozmery kostola zväčšili spomínané prístavby na západnej strane - nartex (predsieň) a otvorené átrium. Neďaleko objektu našli aj murovanú studňu, pôvodne považovanú za baptistérium.

Význam stavby potvrdili aj hroby odkryté v jej interiéri a blízkom okolí. Podľa bohatej výbavy išlo o vysokopostavené osoby vtedajšej spoločnosti. Špekuluje sa, že v jednom z hrobov mohol ležať aj sv. Metod.

Odborníci sa zatiaľ nezhodujú, akú podobu mohla mať samotná bazilika. Okrem klasickej podoby s prevýšenou hlavnou loďou, existujú rekonštrukcie v podobe tzv. helenistickej baziliky s tribúnami nad bočnými loďami či variant s kopulou nad hlavnou loďou.

Z kostola sa zachovali až na pár častí muriva prakticky len negatívy základov, pri výskume sa však našli aj fragmenty malty a omietky so stopami po freskovej výzdobe.

Kostol sa považuje za najväčší známy chrám na území celej Veľkej Moravy. Konkurovať mu mohla len podobne trojloďová bazilika v Bratislave, ktorá je dokonca o niečo širšia (12,8 - 13 m oproti 11 m), pričom jej už nezistiteľná dĺžka mohla podľa niektorých rekonštrukcii dosahovať približne 20 metrov. 

GPS: 48.80363596, 17.088214159

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - průvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban