Hnanice (ČR)

Južne od Znojma, tesne pri hraniciach s Rakúskom, nájdeme v obci Hnanice gotický Kostol sv. Wolfganga veľmi nezvyčajného vzhľadu. Vďačí za to nedokončenému projektu výstavby neskorogotického chrámu z konca 15. storočia.

Na mieste studne, ktrej pripisovali liečebné a zázračné účinky mala byť postavená kaplnka už niekedy okolo roku 1200. Tú nahradil v tretej štvrtine 13. storočia menší ranogotický kostolík, ktorý sa stal pútnickým miestom. Mal podobu neveľkého jednolodia so svätyňou tvorenou chórom a drobnou polygonálnou apsidou. Na južnej strane sa nachádza obdĺžniková, dnes dvojpodlažná prístavba, ktorá vznikla znížením pôvodnej veže.

Sláva pútnického miesta rástla a postupne vyvolala potrebu väčšieho chrámu, ktorý by stačil potrebám zvyšujúceho sa počtu veriacich. K rozhodnutiu postaviť v obci nový kostol došlo v roku 1480, kedy opát Pavol z kláštora v Louke začal riešiť otázky jeho výstavby. Tá sa napokon začala v roku 1482.

S cieľom zachovať funkčnosť pútnického miesta sa nový chrám začal stavať od západnej veže. K nej pripojili monumentálne trojlodie. Tieto práce boli dokončenené do roku 1498 a podľa všetkého ich realizovala stavebná dielňa Lorenza Spenninga, ktorý pracoval aj na Dóme sv. Štefana vo Viedni. Honosnosť stavby dokladajú aj dnes bohato zdobená portály na severnej a lužnej strane lode.

Následná fáza, pri ktorej mal byť zbúraný starý kostolík a nahradený novým presbytériom, však už nebola realizovaná kvôli nedostatku financií a komplikujúcim sa pomerom v Cirkvi. Napokon bol kostol v súčasnej podobe vysvätený v apríli 1510, keď predtým bol starší kostolík, po novom presbytérium chrámu, neskorogoticky upravený.

K južnej strane staršej stavby bola pristavaná menšia Kaplnka sv. Linharta s polygonálnym ukončením. 

Koncom tridsaťročnej vojny mal kostol vyhorieť a pri následnej obnove pred rokom 1657 bola poškodená neskorogotická klenba nahradená novou.S komplexnou obnovou chátrajúcej stavby sa začalo ešte v 80. rokoch 20. storočia a dokončená bola v roku 1999.

GPS: 48.79730578, 15.987725258

Zdroje:
- https://cs.wikipedia.org
- www.obechnanice.cz
- http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz
- www.national-geographic.cz

esteban