Staré Město-Špitálky (ČR)

V rokoch 1949 - 50 boli v Starom Měste v lokalite Špitálky odkryté zvyšky veľkomoravského kostola (negatívy základov). Išlo o záchranný výskum v súvislosti s výstavbou železničnej trate, pri ktorej však bola časť náleziska, vrátane južnej polovice kostola, zničená.

Kostol postavili niekedy začiatkom druhej polovice 9. storočia ako neveľké jednolodie s polkruhovou apsidou. Slúžil zrejme ako vlastnícky chrám pre veľmožský rod, ktorého členovia tu boli aj pochovaní v bohato vybavených hroboch. Pri výskume tu bola nájdená aj známa strieborná nášivka/terčík s motívom lovca-sokolníka.

Po príchode sv. Konštantína a Metoda bola aj táto stavba rozšírená západným smerom o predsieň - štvrorcový nartex (5,8 m x 5,8 m) a v lodi boli pristavané piliere pozdĺž stien, ktoré mali podľa rekonštrukcie niesť murovanú vežičku. Celková dĺžka kostola bola 18,5 m a šířku cca 8 m. Pozdĺž južnej a západnej strany stavby sa našli jamky po koloch, čo niektorí odborníci prezentujú ako zastrešenú prístavbu, podobnú akú má napríklad drevený kostol v Tvrdošíne.

Severne od apsidy sa našiel 330 cm hlboký kruhový objekt, pôvodne pokladaný za baptistérium, mohlo však ísť o studňu na vodu pre liturgické účely, aké nájdeme aj v Mikulčiacich.

Kostol zanikol asi začiatkom 10. storočia, podľa všetkého v súvislosti s útokom maďarských vojsk na tunajšie významné hradisko. Pochovávalo sa pri ňom však až do polovice 10. storočia.

Lokalita sa dnes nachádza v priemyselnej zóne, neďaleko železničnej stanice Staré Mésto a je pamiatkovo upravená, vrátane informačných tabúľ a vyznačeného pôdorysu severnej polovice kostola.

GPS: 49.072059594, 17.428972721

Zdroje (napr.):
- www.slovackemuzeum.cz
- Kol.: Veľká Morava. Tisícročná tradícia štátu a kultúry. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1963
- Botek, A.: Cyrilo-metodská misia a veľkomoravská architektúra. In: Konštantínove listy 2/2009, str. 25 - 57 (http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/files/listy2009.pdf).
- www.veligrad.eu
- www.moraviamagna.cz

esteban