Stručne: nález predrománskeho okna v Kostoľanoch pod Tribečom

V apside predrománskeho kostola v Kostoľanoch pod Tribečom našli v lete 2012 pod mladšími omietkami na východnej stene zamurované pôvodné okno.

Má tvar ako okná v kostolíku pri Kopčanoch či nedávno objavené okno v Nitrianskej Blatnici, ktoré v súčasnosti odborníci datujú do 9. - 10. storočia. Takýto tvar mali pôvodne aj okná v južnej a severnej stene predrománskej lode kostolianskeho kostolíka.

Okno sa nachádza cca meter pod súčasným, podľa všetkého o niečo mladším okenným otvorom. Nález zatiaľ nie je podľa reštaurátora Mariána Kelešiho úplne zhodnotený, pričom viac svetla by mohla priniesť ďalšia etapa reštaurovania fresiek naplánovaná na tento rok.

Náznak tohto okna v podobe štrbiny v murive našli aj pri podrobnejšej analýze staršej fotodokumentácie. Do budúcna sa ráta s istou formou prezentovania okna v interiéri i exteriéri.

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi I. Písečnému a reštaurátorovi M. Kelešimu.

Rubrika: Aktuality