Bratislava-Dúbravka

V rokoch 1990 - 91 odkryl archeológ Karel Prášek pri obnove barokového kostola v bratislavskej Dúbravke zvyšky románskeho kostolíka datovaného len približne do 11. až 13. storočia.

Kostolík, zasvätený podľa všetkého tiež sv. Kozmovi a Damiánovi, postavili vo vyvýšenej polohe ako neveľkú jednoloďovú stavbu s nepravidelnou polkruhovou apsidou na východnej strane, ktorá plynule bez odsadenia prechádza do lode. Podobnú dispozíciu má kostolík odkrytý v dedinke Chotín (datovaný do 11. storočia) alebo aj zachovaná románskogotická kaplnka v Beluši (okolo roku 1300).

V druhej, ešte stredovekej, stavebnej etape zlepšili statiku objektu opornými piliermi pristavanými zvonka k apside. Zvyšky nájdenej nástennej maľby boli datované do 15. storočia.

Rozmery stavby boli 16 x 8 metrov, s hrúbkou múrou variujúcou od 75 - 85 cm až po 90 - 100 cm. Kostolík stál pri juhovýchodnom múre barokovej stavby, ktorá ho z veľkej časti aj prekryla. Po výskume boli zvyšky kostolíka opätovne zasypané.

Nie je jasné, kedy kostolík zanikol, do úvahy pripadá útok tureckých vojsk v roku 1529, kedy bol vypálený aj kostol v Devíne. Je pravdepodobné, že pôvodné osídlenie tu následne zaniklo, keďže Dúbravka bola v druhej polovici 16. storočia novo osídlená chorvátskymi kolonistami.

Pri kostolíku postavili ešte niekedy v období gotiky menšiu kaplnku, ktorú nahradili koncom 16. storočia dodnes zachovanou stavbou s polygonálnym uzáverom. Jej vchod tvorí sekundárne použitý gotický portál.

GPS: 48.184655066, 17.025010586

Zdroj:
- Prášek, K.: Neznámy stredoveký kostol v Bratislave-Dúbravke. In. Zborník SNM LXXXVII - 1993 - Archeológia 3, str. 41 - 52.

esteban