Krupina - Kostol sv. Petra

V rokoch 1993 – 1994 bol pri archeologickom výskume vedenom Václavom Hanuliakom v Krupine objavený románsky kostolík sv. Petra z 12. storočia. Nachádzal sa na lokalite známej ako "na Petre", v blízkosti starej cesty vedúcej do Banskej Štiavnice.

Objekt bol postavený v priebehu 12. storočia v blízkosti profánnej/obytnej stavby z 11. storočia a mal podobu neveľkého jednolodia so západnou emporou a polkruhovou apsidou na východnej strane. Vstup bol na západnej strane.

V období gotiky (cca v polovici 14. storočia) bol kostol zväčšený, keď apsidu nahradilo presbytérium polygonálneho tvaru. S touto etapou súvisia nájdené zvyšky architektonických článkov, ako ostení okien, gotických rebier a torzo gotického svorníka. Neskôr v 15. storoči bola k objektu zo západnej strany pristavaná malá obdĺžniková predsieň.

Celková dĺžka kostola po gotickej prestavbe bola 13,2 m. Vnútorne rozmery lode boli pre románsku aj gotickú etapu rovnaké, a to 6,2 x 4,8 m. Odlišná bola však dĺžka svätyne. Polygonálna gotická svätyňa bola dlhá 5,5 m, kým románska polkruhová iba 1,7 m.

Okolo kostola bol objavený cintorín, do ktorého sa začalo pochovávať po výstavbe chrámu a pokračovalo až do 16. storočia. Kostol slúžil nielen pre slovenskú osadu, v ktorej blízkosti sa nachádzal, ale aj pre veriacich z okolitých dedín a bol akýmsi cirkevným strediskom okolia. Neskôr ho začali navštevovať aj slovenskí obyvatelia z mesta Krupina, ktorí nemohli chodiť na bohoslužby do románskej baziliky Narodenia Panny Márie, keďže sa v nej slúžilili sv. omše po nemecky a nemali tam povolený vstup.

Kedy kostol zanikol sa nevie. Bolo to však pravdepodobne niekedy za bojov po roku 1676, keďže na najstaršej vedute mesta z toho roku je ešte znázornený.

Historici a archeológovia predpokladajú, že v blízkosti tohto kostola sa nachádzala ešte staršia sakrálna stavba, čo dosvedčujú nájdené torzá kameňov. No vzhľadom k tomu, že archeologický výskum nepokračoval ďalej, nie je táto teória potvrdená ani vyvrátená.

Od zamýšľanej prezentácie základov kostola sa upustilo kvôli nedohode s majiteľom pozemku a v súčasnosti sú zasypané. Lokalita sa nachádza približne 2 - 3 km od centra mesta Krupina, hneď pri vodnej nádrži Bebrava.

GPS: cca 48.352500206, 19.041755306

Zdroje:
- Hanuliak, V.: Správa z archeologického výskumu lokality Krupina Na Petre. PÚ Bratislava, stredisko Banská Bystrica, 1993-1994. Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, sign. T 354.
- Hanuliak, V.: Najstaršia sakrálna stavba v Krupine. In: Pamiatky a múzeá, roč. 45, 1996, č. 1, str. 14 - 17.
- Lukáč, M: Krupina, monografia mesta. Banská Bystrica: HARMONY, 2006, 254 s. ISBN 80- 89151-19-2.
- www.krupina.sk

P. Kohútová

Foto V. Hanuliak