Felsőregmec (HU)

----- DOPLNENÉ -----

Hneď za hranicami, neďaleko obcí Michaľany a Luhyňa, stojí na miernej vyvýšenine v dedinke Felsőregmec románsky kostolík z 13. storočia, prestavaný v období gotiky.

Ide o neveľkú jednoloďovú stavbu so vstavanou západnou vežou a pôvodne zrejme s východnou polkruhovou apsidou. Postavili ho niekedy v prvej polovici 13. storočia v dvoch, zrejme časovo tesne na seba nadväzujúcich stavebných etapách. Východná časť lode postavená z menších nepravidelných kvádrov má byť o čosi staršia ako západná časť lode s emporou a vežou, na ktorú použili väčšie pravidelná kamenné kvádre.

Pôvodnú svätyňu na prelome 14. a 15. storočia nahradilo väčšie kvadratické presbytérium rovnakej šírky a výšky ako románska loď. Pri tejto gotickej prestavbe bolo v južnej stene lode prerazené aj veľké okno s kamennou kružbou.

V roku 1884 bola stavba nie celkom citlivo obnovená, keďže v rámci nej boli vytvorené nové okná v západnej a severnej stene lode. Tie boli opätovne zamurované počas ďalšej obnovy, ktorá sa realizovala koncom 50. rokov minuého storočia.

Kostolík patriaci kalvínom predstavuje krásny príklad románskej architektúry vďaka neomietnutému murivu z opracovaných kamenných kvádrov i viacerým architektonickým detailom. Ide o združené okná na veži, štrbinové okná na južnej stene lode a južný portál s jedným ústupkom, do ktorého je na oboch stranách vložený kamenný stĺpik s ozdobnou hlavicou.

Portál je príkladom postupného prenikania gotických prvkov v 2. štvrtine 13. storočia, o čom svedčí viacboký prút archivolty i štylizované rastlinné ornamenty na hlaviciach bočných stĺpikov. V interiéri sa nachádza západná empora v podobe súvislej steny, ktorá sa na prízemí i hornom podlaží otvára do lode troma oblúkmi. 

Z gotických detailov sú viditeľné okná s kružbou na južnej stene lode a presbytéria. Na západnej fasáde je kruhové okno s kružbou v tvare trojlístka. Presbytérium je zaklenuté rebrovou krížovou klenbou.

Ku kostolíku, ktorý sa dostal aj na erb obce, sa dostanete zo Slovenska najlepšie z obce Michaľany. Hneď za obcou z hlavnej cesty vedúcej do dedinky Kazimír sa nachádza po ľavej strane odbočka, ktorá vedie priamo do Felsőregmecu. Po pár metroch rozbitej cesty na slovenskej strane sa mení na novú asfaltku. Samotný kostolík je vďaka vyvýšenej polohe zďaleka viditeľný.

GPS: 48.491069123, 21.603103762

Zdroje:
- Tajkov, P.: Emporové kostoly na Zemplíne. In: Monumentorum tutela, č. 22, str. 333 - 357.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- www.muemlekem.hu
- www.templomaink.hu
- www.nemzetijelkepek.hu

esteban