Banská Bystrica - románsky farský kostol

Len dolná časť veže so združenými oknami pripomína románsky kostol z 13. storočia slúžiaci ako farský chrám v stredovekej Banskej Bystrici a zasvätený Panne Márii. Počas gotických a renesančných prestavieb sa jeho pôvodná podoba stratila, napriek tomu však predstavuje kostol významnú pamiatku stredovekej sakrálnej architektúry na Slovensku.

Kostol postavili niekedy začiatkom druhej polovice 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a zrejme kvadratickým presbytériom. Podľa starších autorov sa malo jednať o románsku baziliku, to však vylúčil archeologický výskum v roku 1984. 

Loď románskeho kostola bola dlhá 18,4 a široká 12,4 metra. Celková dĺžka chrámu mohla byť až 31,6 m, čím sa radil medzi väčšie stavby z tohto obdobia. Bol tak dlhší napríklad ako kláštorný kostol v Krušovciach (25 m). Súčasťou románskej stavby bola okrem veže aj murovaná empora v západnej časti lode.

Už začiatkom 14. storočia sa začalo s rozširovaním kostola smerom na juh. V druhej polovici 15. storočia prešiel kostol rozsiahlou neskorogotickou prestavbou a rozšírením. V rámci nej bola veža zvýšená o dve podlažia, nadstavané boli aj obvodové múry presbytéria, ku ktorému navyše z východnej strany pristavali nový polygonálny záver. Viacerí bohatí mešťania financovali prístavbu bočných kaplniek.

Reprezentatívnosť prestavaného kostola umocňovalo aj vnútorné vybavenie, ktorému dominoval drevený oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorý mal byť ešte väčší ako ten v levočskom Kostole sv. Jakuba.

Veľkú časť tohto zariadenia, vrátane kamenného pastofória, ako aj hodnotné klenby lode a presbytéria zničil veľký požiar v roku 1761. Následná rekonštrukcia však kostol obohatila o barokovú výzdobu vysokej kvality.

Románsky kostol bol zrejme dlhý približne ako rozšírená gotická loď súčasného chrámu. Jeho šírka bola cca polovičná. Do dnešných dní sa z neho zachovali spodné podlažia veže so združenými oknami, západná a severná stena lode a severná stena presbytéria. 

GPS: 48.737344148, 19.146621823

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Vallašek, A.: Výskum interiéru farského kostola v Banskej Bystrici. In: AVANS, roč. 1984, str. 242 - 244. Dostupné v elektronickej forme - http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_1984.pdf. 
- Lacko, R. (zost.): Banskobystrické biskupstvo. Cestou Cirkvi je človek... Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica - Badín 2011.
- Ďuriančik, J. - Frtús, J. - Kreutz, J.: Mestský hrad v Banskej Bystrici. DALI - BB, Banská Bystrica 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2587).
http://bbmesto.fara.sk/node/7
https://www.dokostola.sk/kostol/410083-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-...
- https://www.visitbanskabystrica.sk/art/kostol-nanebovzatia-panny-marie/
https://3dwarehouse.sketchup.com/- 3D model kostola

 esteban

15. 7. 2012, upravené 15. 3. 2014 a 2.2. 2022