Banská Bystrica - farský kostol

----- NOVÉ FOTO -----

Len dolná časť veže so združenými oknami pripomína románsky kostol z 13. storočia slúžiaci ako farský chrám v stredovekej Banskej Bystrici a zasvätený Panne Márii. Počas gotických a renesančných prestavieb sa jeho pôvodná podoba stratila, napriek tomu však predstavuje kostol významnú pamiatku stredovekej - neskorogotickej - architektúry na Slovensku.

Kostol postavili niekedy začiatkom druhej polovice 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom. Podľa niektorých prameňov ju vybudovali na mieste románskej baziliky.

Už začiatkom 14. storočia sa začalo s rozširovaním kostola smerom na juh. V druhej polovici 15. storočia prešiel kostol rozsiahlou neskorogotickou prestavbou a rozšírením. V rámci nej bola veža zvýšená o dve podlažia, nadstavané boli aj obvodové múry presbytéria, ku ktorému navyše z východnej strany pristavali nový polygonálny záver. Viacerí bohatí mešťania financovali prístavbu bočných kaplniek

Reprezentatívnosť prestavaného kostola umocňovalo aj vnútorné vybavenie, ktorému dominoval drevený oltár z dieľne Majstra Pavla z Levoče, ktorý mal byť ešte väčší ako ten v levočskom Kostole sv. Jakuba.

Veľkú časť tohto zariadenia, vrátane kamenného pastofória, ako aj hodnotné klenby lode a presbytéria zničil veľký požiar v roku 1761. Následná rekonštrukcia však kostol obohatila o barokovú výzdobu vysokej kvality.

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Lacko, R. (zost.): Banskobystrické biskupstvo. Cestou Cirkvi je človek... Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica - Badín 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2587).
- http://albumromanski.pl/banska-bystrica
- www.icbb.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu