Praha - Bazilika sv. Juraja (ČR)

Jednou z najvýznamnejších pamiatok románskeho slohu v Česku je Bazilika sv. Juraja (Jiří) na Hradčanoch v Prahe. Stojí len niekoľko desiatok metrov od Chrámu sv. Víta, trocha skrytá za barokovou západnou fasádou.

Počiatky trojloďovej baziliky sa datujú už do roku 920, kedy české knieža Vratislav založil na svoju dobu monumentálnu baziliku, ktorá bola zrejme vôbec prvým kresťanským kostolom vo vnútornom areáli Pražského hradu.

Zrejme za vlády Vratislavovho nástupcu, Václava (neskoršie vyhláseného za svätého), pristavali k južnej strane baziliku menšiu kaplnku, v ktorej mohli byť uložené pozostatky kňažnej Ľudmily.

Niekedy po roku 973/9 sa bazilika stala súčasťou novozaloženého kláštora benediktínok. Pri tejto príležitosti bol prestavaný do podoby trojloďovej stavby s troma apsidami na východnej strane a predĺžený západným smerom, pričom tu zrejme pribudla aj veža nad západnou tribúnou. Chrám sa stal miestom posledného odpočinku viacerých českých kniežat.

V roku 1142 bola pri obliehaní Pražského hradu bazilika silne poškodená, čo si vynútilo potrebu jej rozsiahlej obnovy. Opäť bola predĺžená západným smerom, dostal novú východnú svätyňu s kryptou, ktorej klenbu stále nesie šesť románskych stĺpov. Z južnej i severnej strany pristavali k bazilike dodnes stojace veže.

V druhej polovici 17. storočia "zmodernizovali" západné priečelie románskej stavby prístavbou ranobarokovej fasády. V rokoch 1887 - 1908 bol chrám z veľkej časti reromanizovaný do predpokladanej podoby z 12. storočia.

GPS: 50.091238557, 14.402582645

Zdroje:
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- www.hrad.cz/bazilika-a-klaster-sv-jiri
- http://cs.wikipedia.org

esteban