Praha - Kaplnka sv. Kríža (ČR)

Trocha stratená medzi obytnými domami stojí v pražskom Starom meste ranorománska kamenná rotunda zasvätená sv. Kríža. Postavili ju niekedy na prelome 11. a 12. storočia ako typickú centrálnu stavbu s východnou polkruhovou apsidou.

Prvá písomná zmienka je z roku 1365, kedy bola farským kostolíkom. Zo 14. storočia sa zachovali a časti freskovej výdoby. V 17. storočí jú prevzali dominikáni, v roku 1784 bola kaplnka zrušená a rotunda sa premenila na skladisko.

V roku 1860 sa rozhodlo o jej zbúraní, keď mala ustúpiť výstavbe nového domu. K tomu však na šťastie nedošlo. Vďaka iniciatíve spolku umelcov Umělecká beseda sa podarilo stavbu zachrániť. Mestská rada ju odkúpila a architekt Ignác Ullmann sa zaviazal, že rotundu obnoví. Interiér mal vyzdobiť známy maliar Josef Mánes, k realizácii jeho návrhu však napokon nedošlo.

Z románskych prvkov sa zachoval oblúčikový vlys na apside, ktorej fasády člení aj niekoľko lizén. V lucerne na veži sú združené okná. Rotunda, dnes Kaplnka sv. Kríža Menšieho/Nájdenia sv. Kríža, slúži Starokatolíckej cirkvi a stále sa tu konajú bohoslužby.

GPS: 50.082836794, 14.414725006

Zdroje:
- www.starokatolici.cz

esteban