Wildungsmauer (A)

Pár kilometrov od obce Petronell-Carnuntum, preslávanej nálezmi z rímskych čias, stojí na severnom okraji dedinky Wildungsmauer románsky kostolík z 13. storočia. Je zasvätený sv. Mikulášovi (St. Nikolaus) a stále sa v ňom konajú bohoslužby.

Postavili ho v neskororománskom štýle ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom. V priebehu nasledujúcich storočí bol silne poškodený, čo sa najviac dotklo hornej časti obvodových múrov lode a zrejme i pôvodného trojuholníkového štítu východnej steny presbytéria, ktoré boli zničené.

Rozsiahlou obnovou prešiel v roku 1817, kedy boli obvodové múry lode i apsidy zvýšené o cca 60 cm. Pristavaná bola severná sakristia a západná predsieň spolu s novo vytvoreným hlavným vstupom z tejto strany. Pôvodný románsky portál netradične na severnej strane lode bol zosekaný a zamurovaný. Z tohto obdobia pochádza aj západná vežička.

Z pôvodnej stavby sa zachovali obvodové múry postavené z opracovaných kamenných kvádrov s viacerými štrbinovými oknami a odkrytým severným portálom. Presbytérium zdobí, napriek poškodeniu, prepracovaný oblúčikový vlys a nad ním zuborez. V interiéri možno obdivovať neobyčajne riešený víťazný oblúk postavený z kamenných kvádrov rôznej farby, ako aj kamennu západnú emporu a krížové klenby s veľmi masívnymi rebrami.

GPS: 48.11288989, 16.80531621

Zdroje:
- www.kirche-wildungsmauer.at

esteban