Lisková

Až do polovice 30. rokov minulého storočia stál v dedinke Lisková neďaleko Ružomberku ranogotický kostol Premenenia Pána z druhej polovice 13. storočia. Veriacim slúžil až do roku 1927, kedy ho pre zlý stav zatvorili. V roku 1936 ho nahradila novostavba postavená o niečo južnejšie. Zo starého kostolíka sa zachovala iba baroková veža, ktorá tvorí dnes súčasť nového kostola.

Ranogotický kostolík v Liskovej postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia, podobne ako mnohé ďalšie chrámy v Liptove. Išlo o bežný typ jednoloďovej bezvežovej stavby s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Pôvodne bol zasvätený Božiemu telu (prvá písomná zmienka z roku 1397).

Počas reformácie prešiel dočasne do rúk evanjelikov (2. polovica 17. storočia a roky 1706 - 09). V roku 1697, keď už bol v rukách katolíkov, sa uskutočnila baroková prestavba, v rámci ktorej dostal kostolík mohutnú západnú vežu (dodnes zachovanú). Súčasne došlo aj k zmene patrocínia na Premenenie Pána.

V roku 1803 bola realizovaná ďalšia významná prestavba, kedy bol kostolík predĺžený východným smerom. Vyžiadalo si to zbúranie pôvodného presbytéria a vybudovanie nového so segmentovým záverom. Zo severnej strany k nemu pripojili aj novú sakristiu. Baroková veža bola taktiež zvýšená.

Začiatkom 20. storočia bol stav kostolíka opäť nevyhovujúci, plánovala sa jeho prestavba v rokoch 1915 - 18, ale napokon k nej nedošlo. Z bezpečnostných dôvodov bol objekt v roku 1927 zatvorený a prestali sa v ňom slúžiť omše. Objavili sa trhliny v múroch, strecha i jej krov boli prehnité, základy podmočené.

V roku 1929 oznámili miestny úradom, že plánujú starý kostol zbúrať a nahradiť novým. Pamiatkari aj pre zlý stav objektu súhlasili, žiadali však zachovať vežu ako dominantu krajiny.

To sa napokon, aj keď s neplánovanými nákladmi na jej statické zabezpečenie, podarilo. Veža stojí v podstate samostatne severne od trojloďovej novostavby, ktorú nepostavili na mieste pôvodného kostolíka, ale posunuli kvôli otrasom ďalej od cesty. Autorom projektu nového chrámu bol architekt Jindřich Merganc.

GPS: 49.087140595, 19.349107146

Zdroje:
- Kol.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok. Pamiatkový úrad SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Porubská, B.: Sakrálne pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2009, č. 4, str. 23 - 29.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu