Praha - Rotunda sv. Martina (ČR)

Najstaršiu pražskú rotundu a jeden z najstarších zachovaných kostolov Prahy nájdeme na Vyšehrade. Rotundu zasvätenú sv. Martinovi postavili niekedy v poslednej tretine 11. storočia. Išlo o kamennú rotundu s východnou apsidou členenou v exteriéri lizénami.

V roku 1420 ju husiti po obsadení Vyšehradu iba vyplienili, ale nezničili, na rozdiel od viacerých iných sakrálnych objektov. Počas tridsaťročnej vojny v 17. storočí slúžila ako sklad pušného prachu, v roku 1719 bola obnovená, pričom pôvodný ranorománsky vstup bol nahradený novým v barokovom štýle. V roku 1757 bola stavba poškodená pri ostreľovaní Prahy pruskými vojskami.

Sakrálnym účelom prestala rotunda slúžiť na základe rozhodnutia Jozefa II. v roku 1784 a v nasledujúcich desaťročiach bola využívaná ako sklad, od roku 1850 dokonca ako obydlie pre chudobných (v apside bola kuchyňa, v streche prerazili otvor pre komín).

Po odvrátení hrozby zbúranie pri výstavbe novej cesty v druhej polovici 19. storočia ju v roku 1875 odkúpila vyšehradská kapitula a nechala ju obnoviť. Práce sa realizovali v rokoch 1878 - 80 a ich výsledkom bola reromanizácia stavby, vrátane vytvorenia nového portálu na južnej strane lode na základe iluminácií tzv. Vyšehradského kódexu pochádzajúceho z dôb vzniku rotundy. Obnovou prešiel objekt aj v roku 1991 a stále slúži na liturgické účely.

GPS: 50.063654536, 14.421567321

Zdroje:
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- www.praha-vysehrad.cz
- www.kkvys.cz/7/farnost-vysehrad
- www.turistik.cz/rotunda-sv-martina-vysehrad

esteban