Petronell-Carnuntum - kostol (A)

V obci Petronell-Carnuntum, preslávenej pamiatkami z čias Rímskej ríše, stoji v areáli cintorína románsky kostol sv. Petronilla, ktorý dodnes slúži ako farský chrám.

Postavili ho niekedy začiatkom 13. storočia ako pomerne veľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou. Stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre.

V 15. storočí stavbu rozšírili o južnú kaplnku. Počas protitureckých vojen bol kostol poškodený, čo si vyžiadalo následnú obnovu v barokovom slohu. Z tohto obdobia pochádza aj charakteristická strecha veže cibuľovitého tvaru.

Z románskych prvkov sa v exteriéri zachoval predovšetkým podstrešný oblúčikový vlys, bohato zdobený ornamentmi, zuborez a polkruhové prípory zakončené hlavicami členiace fasády. Na severnej strane lode sa nachádza čiastočne zamurovaný románsky portál s reliéfom kríža v tympanóne. Vo východnej stene presbytéria je zamurované pôvodné štrbinové okno. Pekne zachované je aj neomietnuté románske murivo.

GPS: 48.114931381, 16.868852377

Zdroje:
- www.petronell.at

esteban