Levice-Bratka

V rokoch 1958 - 60 sa pod vedením archeológa A. Habovštiaka uskutočnil výskum zaniknutej stredovekej dediny Bratka (dnes časť Levíc), pri ktorom boli odkryté základy dvoch románskych kostolíkov z 12. a 13. storočia. Rovnako je však možné, že ide o jednu stavbu, viackrát prestavanú.

Staršia zo stavieb bola identifikovaná ako kostol sv. Martina a Štefana, ktorý dal podľa písomných prameňov postaviť miestny šľachtic Eusidinus a v roku 1156 ho vysvätil sám ostrihomský arcibiskup Martirius ako farský chrám. Išlo o jednoloďovú stavbu s podkovovitou apsidou a dvojpriestorovou západnou prístavbou (spomína sa v tejto súvislosti aj obytná veža). Kostolík mal zaniknúť počas tatárskeho vpádu.

Na jeho mieste postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia nový chrám v podobe o niečo širšieho ale kratšieho jednolodia s polkruhovou apsidou a predstavanou vežou. Táto stavba zanikla niekedy počas protitureckých vojen, dedina samotná ešte v 15. storočí.

Lokalita kostolíka bola po ukončení výskumu zasypaná.

GPS: cca 48.204140417, 18.59418869

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- www.levice..sk/novinky z levickej radnice 3/2006

esteban

Za fotografie makety kostolíka ďakujeme jej tvorcovi pánovi Matúšovi Martinákovi.