Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Trstíne 13. - 15. augusta 2010

Tradičná púť k románskemu kostolíku v lokalite Hájiček sa uskutoční v dňoch 13. - 15. augusta 2010 v obci Trstín na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Program púte sa začne o 18.00 hod. v piatok 13. augusta krížovou cestou pri kostolíku a sv. omšou. V sobotu večer o 19.00 hod je naplánovaná sv. omša vo farskom kostole v obci a od 21.30 hod. večeradlo v Hájičku.

Púť vyvrcholí v nedeľu o 10.15 hod. procesiou od farského kostola k románskemu kostolíku v Hájičku a sv. omšou, ktorá sa začne o 11.00 hod.

Viac informácií

esteban

Rubrika: Aktuality