Skačany

- DOPLNENÉ + NOVÉ FOTO -

Výskum lokality zaniknutého kostola nad obcou Skačany sa uskutočnil pod vedením Petra Baxu v rokoch 2004 - 2006. Na vyvýšenej lokalite východne od cintorína boli neďaleko misijného kríža a dvoch líp naozaj odkryté základy pôvodne románskeho jednoloďového kostolíka s podkovovitou apsidou.

Išlo o stavbu Kostola sv. Juraja, ktorý mal podľa cirkevných prameňov vzniknúť v roku 1280 a zanikol okolo roku 1803. Na základe výskumu bol prvotný kostolík datovaný najneskôr do prvej polovice 13. storočia.

Objekt bol rozšírený ešte v románskom období, keď jeho loď predĺžili o západnú prístavbu s emporou. O niečo neskôr zo severnej strany lode pripojili obdĺžnikovú sakristiu. takéto riešenie, keď sakristia nie je pripojená k svätyni, je pomerne zriedkavé a nájdeme ho napríklad v nie tak vzdialenej Kšinnej.

V ďalšej etape, najneskôr v 15. storočí, rozšírili románsku loď južným a východným smerom, čomu padla za obeť apsida. Tú funkčne nahradilo nové kvadratické presbytérium. Prestavby sa uskutočnili aj v období renesancie, keď predĺžili svätyňu, ktorá dostala polygonálny záver, a stredovekú sakristiu nahradili novostavbou.

V roku 1732 pristavali k lodi zo západnej strany pomerne veľkú predsieň. Na začiatku 19. storočia kostol zanikol a materiál zrejme použili pri výstavbe nového chrámu v obci.

Oživenia sa dočkal kostolík v roku 2008, kedy sa obec rozhodla prezentovať pôvodný románsky kostolík is emporovou prístavbou. Nad miestom nálezu vymurovali obvodové múry stavby do výšky cca 70 - 80 cm s naznačenými vstupmi do lode a sakristie. Pôdorys rozšírenej stavby je vysypaný štrkom. Do základov vložili pamätnú listinu s odkazom pre budúce generácie.

GPS: 48.662081031, 18.3872509

Zdroje:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- www.skacany.sk
- Skačianske noviny č. 2/2009 (http://www.skacany.sk/skacianske-noviny.phtml?id3=44984).

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu