Stručne: v Pominovciach objavili gotické fresky

Románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa v zaniknutej dedinke Pominovce, patriacej pod obec Sedmerovec neďaleko Ilavy, bude ešte väčším skvostom stredovekej architektúry než doteraz. Vďačí tomu objavu gotických fresiek, ktoré odkryl reštaurátor Marián Keleši počas prebiehajúceho výskumu.

V apside sa našli fresky zobrazujúce apoštolov a jej v konche sa dá predpokladať tradičný obraz Krista v mandorle. Sondy odhalili nástenné maľby aj v lodi, ich odkrytie by sa malo realizovať v nadväzujúcom projekte reštaurovania interiéru stavby, ktorá nedávno prešla aj komplexnou obnovou exteriéru.

Podľa prvých odhadov mohli fresky vzniknúť v 14. storočí. Je možné, že časť z nich zakrýva aj zvýšená podlaha, čo by mohol dokázať archeologický výskum v interiéri. Jeho realizácia i reštaurovanie fresiek však závisia od finančných zdrojov, ktorých obec Sedmerovec ako vlastník objektu veľa nemá, a preto sa snaží získavať granty z programu MK SR Obnovme si svoj dom.

Video z kostolíka na Facebook-u

esteban

Rubrika: Aktuality