Bystričany-Chalmová

V dedinke Chalmová (dnes súčasti obce Bystričany) postavili niekedy v 12. storočí vo vyvýšenej polohe neveľký románsky kostolík. Pre jednoloďovú stavbu s polkruhovou vežou si stavitelia vybrali dominantnú polohu na návrší na dnešnom juhozápadnom okraji obce.

Je možné, že pôvodne bol kostolík zasvätený sv. Martinovi. Túto skutočnosti naznačuje zmienka v súpise pápežských desiatkov z rokov 1336 - 1337, kde sa v okolí Oslian spomína aj kostol s uvedením zasvätením (ecclesia Sancti Martini de Sus). Názov obce Sus, môže byť skomolením doloženého pomenovania Chalmovej ako Szeg/Nyitra-Szeg

Asi v 16. storočí posilnili statiku objektu piatimi opornými piliermi. V roku 1730 už veriacim kapacitne nestačil, a preto vybúrali veľkú časť južného múru lode aj s portálom. Následne z tejto strany pristavali väčšiu loď lichobežníkového pôdorysu a predstavanú vežu na jej južnom priečelí.

Pôvodnú loď zaklenuli murovanou klenbou a premenili ju na presbytérium nového kostolíka. Z apsidy sa po zamurovaní románskeho triumfálneho oblúka stala sakristia. Západný štít románskej lode bol odstránený, naopak trojuholníkový štít nadmurovali nad jej severným múrom. Celá stavba navyše dostala jednotnú fasádu, čím sa stredoveký charakter výrazne potlačil a pripomína ho už len východná apsida.

Ďalšími úpravami prešiel objekt v roku 1903, po roku 1945, v roku 1971 a v 90. rokoch minulého storočia. Status národnej kultúrnej pamiatky má chrám od roku 1963. Kostolík zasvätený sv. Anne je od 90. rokov 20. storočia opäť pútnickým miestom.

GPS: 48.663608123, 18.475291729

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5135).
https://www.dokostola.sk/kostol/411281-sv-anny
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4838
http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/banskobystrick...
- www.bystricany.sk

esteban
13. 8. 2010, upravené 19. 11. 2021.

Za informáciu o pôvodnom patrocínium ďakujeme pánovi Ivanovi Lukáčovi z OZ Park Topoľčianky.