Bystričany-Chalmová

V dedinke Chalmová, dnes súčasti obce Bystričany, postavili niekedy v 12. storočí neveľký románsky kostolík. Pre jednoloďovú stavbu s polkruhovou vežou si stavitelia vybrali dominantnú polohu na návrší na dnešnom juhozápadnom okraji obce.

Asi v 16. storočí posilnili statiku objektu piatimi opornými piliermi. V roku 1730 už veriacim kapacitne nestačil, a preto vybúrali veľkú časť južného múru lode aj s portálom. Následne z tejto strany pristavali väčšiu loď lichobežníkového pôdorysu a predstavanú vežu na jej južnom priečelí.

Pôvodnú loď zaklenuli murovanou klenbou a premenili ju na presbytérium nového kostolíka. Z apsidy sa po zamurovaní románskeho triumfálneho oblúka stala sakristia. Západný štít románskej lode bol odstránený, naopak trojuholníkový štít nadmurovali nad jej severným múrom. Celá stavba navyše dostala jednotnú fasádu, čím sa stredoveký charakter výrazne potlačil a pripomína ho už len východná apsida. Kostolík je dnes zasvätený sv. Anne.

GPS: 48.663608123, 18.475291729

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- www.bystricany.sk

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu