Konská

V obci Konská pri Žiline stál až do roku 1826 gotický kostol z druhej polovice 14. storočia, zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. V tom roku ho už ako nevyhovujúci zbúrali, aj keď bol ešte v relatívne dobrom stave. Miesto neho na rovnakom mieste postavili najprv dočasnú kaplnku a v krátkom čase začali stavať nový kostol. Ten dokončili až v roku 1840, pričom vežu k nemu dostavali v roku 1949.

Prvý kostolík mal v Konskej stáť podľa schematizmu diecézy z roku 1878 už v roku 1228. Zaniknúť mal počas vpádu Tatárov. Gotický kostolík tu postavili až po viac ako sto rokoch. Povolenie postaviť ho dostal v roku 1350 šoltýs Mikuláš, syn Tylov.

Išlo o neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou, svätyňou, sakristiou a vežou. Svätyňa a sakristia boli zaklenuté murovanými klenbami, loď mala len plochý drevený strop. Interiér osvetľovali len štyri okná - tri na lodi a jedno malé na svätyni. V tretej štvrtine 18. storočia pristavali pred vstup v podveží murovanú predsieň.

Vybavenie pochádzalo z polovice 18. storočia, išlo o organ z roku 1751 či väčší zvon z roku 1755. Hlavný oltár bol rezbárskou prácou, ktorej dominovala centrálna socha svätej Kataríny. Oltárny stôl bol murovaný a jeho súčasťou bol prenosný kameň s relikviami sv. mučeníkov Laeta a Prudentia. Pôvodnú kamennú krstiteľnicu nahradili pocínovanou mosadznou nádobou s vrchnákom.

Na základe rozhodnutia pápeža Pia VII. z 20. novembra 1801 bolo možné v kostolíku získať plnomocné odpustky na Nový rok, v nedeľu v oktáve svätej Kataríny, na 2. nedeľu po Veľkej noci a na 15. nedeľu po sviatku Sv. Ducha.

O potrebe postaviť nový väčší kostol hovoria kanonické vizitácie od druhej polovice 18. storočia. V roku 1815 nitriansky biskup Jozef Kluch priamo vyzval patrónov kostola, vlastníkov panstva Lietava, aby v obci postavili nový chrám. Gotický kostolík potom o 11 rokov neskôr naozaj zbúrali.

GPS: 49.113728499, 18.678517342

Zdroj:
- http://frivald.host.sk/konska

esteban