Vrbové

Už len máločo dnes pripomína gotický pôvod Kostola sv. Martina v meste Vrbové. Jeho stredoveká podoba sa stratila po prestavbách v 17. a 18. storočí.

Vrbové i tunajší kostol (zrejme starší) sa v písomných prameňoch objavuje v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 pod menom Ecclesia Sancti Martini. Ako Vrbové sa priamo spomína v roku 1347 v podobe Worbow.

Súčasný chrám mal byť postavený koncom 14. storočia (uvádza sa aj presný rok 1397). Išlo o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a západnou predstavanou vežou (v jej spodnej časti sa zachoval vstup s lomeným oblúkom).. 

Presbytérium bolo zaklenuté gotickou rebrovou klenbou, čoho dôkazom sú nárožné oporné piliere. V 15. storočí došlo k zväčšeniu kapacity stavby prístavbou severnej lode. 

V roku 1452 bol kostol poškodený požiarom a zrejme ho vyplienili aj turko-tatárske oddiely pri útoku v roku 1599. 

V 17. storočí bol kostol prestavaný a znovuzaklenutý. V 18. storočí bol chrám rozšírený prístavbou južnej lode. Došlo tiež k zaklenutiu hlavnej lode. 

Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostol v roku 1963. Súčasťou areálu kostola je aj takisto pamiatkovo chránená šikmá zvonica postavená v rokoch 1832 - 1835.

GPS: 48.621406512, 17.722242773

Zdroje: 
- https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=1621
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
https://www.vrbove.sk/kulturne-pamiatky/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svateho_Martina_(Vrbove)
https://www.dokostola.sk/kostol/411791-sv-martina
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F68).

esteban
10. 7. 2023