Z grantu Nadácie VÚB obnovia fresky v Starej Haliči

Grant Nadácie VÚB vo výške 30 000 eur napokon poputuje do Starej Haliče pre tamojší Kostol sv. Juraja z 13. storočia.

Projekt reštaurovania gotických nástenných malieb v tomto chráme získal v internetovom hlasovaní takmer 19 500 hlasov, približne o 700 viac než druhý Dom Albrechtovcov v Bratislave. 

Na treťom mieste sa umiestnil svidnícky ikonostas z konca 18. storočia, ktorý dostal podporu od  6 348 hlasujúcich.

Stará Halič sa tak zaradí ku kostolom v Čeríne či Dúbravici, ktoré grant z programu Poklady Slovenska získali na obnovu nástenných malieb v rokoch 2016, resp. 2020. 

Zdroj: https://www.nadaciavub.sk/poklady/

esteban
16. 6. 2023

Rubrika: Aktuality