Badín - starší kostol

Pri záchrannom výskume v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne v roku 2004 zachytil archeológ Peter Roth základy staršej, podľa všetkého ešte románskej sakrálnej stavby.

Obec Badín sa v písomných prameňoch spomína od roku 1232 a niekedy v tomto období tu zrejme vznikol aj prvý kostol.

Postavili ho vo vyvýšenej polohe ako menšiu, jednoloďovú stavbu s cca štvorcovým presbytériom a murovanou oltárnou menzou.

Zaniknutý kostol mal vonkajšie rozmery približne 11,7m x 9,2 m v prípade lode a približne 7,1 m x 6,8 m v prípade pomerne veľkého presbytéria. Tento chrám bol datovaný do obdobia pred rokom 1250, čo dovoľuje vysloviť hypotézu, že šlo ešte o románsku stavbu. 

Starší kostol podľa všetkého zanikol, resp. bol rozobraný a na jeho základoch postavili koncom 14. storočia súčasnú stavbu.

Záchranný výskum bol obmedzený len na priestor presbytéria, viac informácií o stavbe a možno i spresnenie datovania by mohol priniesť ďalší výskum v lodi.

GPS: 48.668297176, 19.12199378

Zdroje
- Roth, P.:
Záchranný výskum v Badíne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004, AÚ SAV, Nitra 2006, str. 158 - 159. Dostupné v elektronickej podobe - www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_2004.pdf. Odtiaľ je prevzatá aj rekonštrukcia pravdepodobného pôdorysu stavby použitá ako titulná fotka.
- https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=5410

esteban
8. 6. 2023

Za pomoc ďakujeme archeológovi PhDr. Petrovi Rothovi, PhD.