Dubovec

Už len hrubá stavba sa zachovala z pôvodne gotického Kostola sv. Ladislava v juhogemerskej obci Dubovec. Stredovekú podobu objektu stojaceho v peknej polohe na okraji obce zmazali viaceré prestavby od 17. storočia.

Dubovec sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1260 ako Dabacha. Obec patrila do panstva hradu Blh a od 14. storočia ju vlastnili Séčiovci. 

Kostol postavili na miernej vyvýšenine pred rokom 1332. Mal podobu bezvežového jednolodia s dlhším polygonálnym presbytériom orientovaným na severovýchod. Interiér bol vyzdobený stredovekými freskami, ktoré sa však dodnes zachovali len v nepatrných zvyškoch.

Od 2. polovice 17. stor. patrila obec muránskemu panstvu a do tohto obdobia spadá veľká prestavba gotického chrámu. Datuje sa do roku 1672, resp. obdobia po tomto roku. Došlo k zvýšeniu obvodových múrov lode i presbytéria, pričom veľká časť aj stredovekých múrov na južnej strane bola premurovaná, vrátane pôvodných okien. 

Kostol bol prestavaný a novo zaklenutý v 50. rokoch 18. storočia. V roku 1779 pristavali k západnému priečeliu vežu. Ďalšie práce sa realizovali aj v rokoch 1837 a 1905. V roku 1963 získal status národnej kultúrnej pamiatky.

V posledných rokoch sa na kostol upriamila pozornosť odborníkov. Reštaurátori P. Koreň a J. Gregorek realizovali v roku 2018 výskum zameraný predovšetkým na možnú existenciu stredovekých nástenných malieb. Podarilo sa ich však odkryť len malé fragmenty figurálnej maľby. Výskumníčky M. Haviarová a K. Zvedelová uskutočnili architektonicko-historický výskum objektu v roku 2019.

GPS: 48.293146169, 20.151924491

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
https://www.pamiatky.sk/page/vyskumy-2019/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dubovec
https://www.dokostola.sk/kostol/410437-sv-ladislava
- Letecké zábery kostola - https://www.youtube.com/watch?v=ULfXW9Qb13U
https://www.slovensko.sk/sk/institucie/o-institucii/informacie-o-obci/_f...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D14).

esteban
25. 12. 2022

Za pomoc ďakujeme pani Márii Žákovičovej.