DEKD 2021 - prehliadka gotického kostolíka v Žehre 18. septembra 2021

Krásy gotickej architektúry i vzácnych stredovekých fresiek v interiéri Kostola sv. Ducha v Žehre bude možné obdivovať v sobotu 18. septembra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021.

Vzácna pamiatka z 13. storočia bude záujemcom sprístupnená v čase od 14.00 do 17.00 h, pričom bude zabezpečený i odborný výklad. Len pred niekoľkými rokmi bolo ukončené reštaurovanie gotických fresiek zo 14. a 15. storočia. 

Vstupné pre dospelých dve eurá, zvýhodnené jedno euro.

Viac informácií: https://www.dekd.sk/aktivita/865-prehliadka-kostola-sv-ducha-v-zehre

esteban

Rubrika: Aktuality