K reštaurovaniu gotických fresiek v Lipovníku

Už druhým rokom pokračuje reštaurovanie novoodkrytých gotických fresiek vysokej kvality v pôvodne románskom Kostole sv. Jána Krstiteľa v obci Lipovník. V súčasnosti sú už dokončené práce na všetkých obrazoch pokrývajúcich severnú stenu gotického presbytéria.

Práce v Lipovníku začali v roku 2020 reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek vďaka finančnej podpore  prostriedkov maďarského vládneho grantového programu “Rómer Flóris terv” prostredníctvom Nadácie Ladislava Telekiho (Teleki László Alapítvány).

Nástenné maľby v presbytériu datované do prvej tretiny 15. storočia zobrazujú okrem dlhšie odkrytého (a v roku 2020 očisteného) motívu Narodenie a kúpanie malého Ježiša aj Poslednú večeru, Krista v Getsemane, Judášov bozk, Krista pred Pilátom a Kľaňanie sa troch kráľov.

Okrem toho reštaurátori odkryli doteraz neznámu niku v severnej stene svätyne, pričom v zámurovke našli viacero kameňov muriva s fragmentmi nástenných malieb. Plochy po stranách sedílie zdobia maľby iluzívneho závesu.

esteban

Za informácia a fotografie ďakujeme reštaurátorovi Mgr.art. P. Koreňovi.

Rubrika: Aktuality