Koncert na podporu obnovy gotického kostola v Ochtinej 31. júla 2021

Ján Berky Mrenica, Marco Pillo, Michal Bugala a Janczi Rigó zahrajú na podporu obnovy gotického kostola Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) v Ochtinej známeho predovšetkým vďaka vzácnym freskám zo 14. storočia.

Ich koncert sa uskutoční vo farskej záhrade pri kostole v sobotu 31. júla 2021 o 20.00 h.

Organizátormi sú obec Ochtiná a miestny cirkevný zbor ECAV. Výťažok z koncertu bude použitý na dofinancovanie výmeny okien na kostole.

Z kapacitných dôvodov je potrebné zakúpiť si vstupenky v hodnote 1 euro vopred na Obecnom úrade v Ochtinej (tel. č. 058/ 788 26 70). 

esteban

Rubrika: Aktuality