Výstava k dejinám Liptova v ludrovskom kostolíku od 22. mája 2021

Nielen gotickú architektúru a fresky z 15. storočia ale i výstavu k dejinám Liptova môžu túto sezónu uvidieť návštevníci Kostola Všetkých svätých v Ludrovej-Kúte.

Výstava s názvom Liptovská Mara - Tisíc rokov histórie Liptova je v kostolíku pre verejnosť sprístupnená od 22. mája 2021 a pripravilo ju Liptovské múzeum v Ružomberku.

V období od 1. júna do 30. septembra 2021 je kostolík (vrátane výstavy) otvorený od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 17.00 h. Základné vstupné pre dospelých sú 2 eurá, pre deti a seniorov je to 1 euro. V rámci opatrení proti šíreniu pandémie je vstup povolený len s prekrytými dýchacími cestami.

esteban

Rubrika: Aktuality