Kostolište

Už len dominantná poloha a orientácia stavby na východ pripomína stredoveký pôvod Kostola sv. Martina v obci Kostolište. Po prestavbách v 17. a 18 storočí bola pôvodná podoba stavby výrazne potlačená.

Obec sa prvýkrát spomína v prameňoch už v roku 1206. Tunajšia farnosť je doložená k roku 1397, existenciu kostola nepriamo potvrdzuje aj podoba názvu obce uvedená v roku 1423 ako Kirchle. Chrám samotný sa uvádza v písomných prameňoch k roku 1503.

Kostol postavili niekedy v období gotiky v dominantnej vyvýšenej polohe v obci. Išlo o jednolodie s polygonálnym presbytérium, s ktorým sa na juhozápade Slovenska stretávame už od polovice 13. storočia a vyskytuje sa ešte aj v 16. storočí.

V 17. storočí došlo k veľkej renesančnej prestavbe chrámu, kedy boli napríklad zaklenuté priestory lode i polygonálneho presbytéria. Z južnej strany bola k lodi pristavaná veža. 

Viaceré úpravy sa realizovali aj v 18. storočí, pričom v roku 1775 museli opravovať vežu po zásahu bleskom. Z 18. storočia pochádza aj veľká časť vnútorného vybavenia kostola. Ďalšie opravy sa realizovali aj počas 19. a 20. storočia. Obnovou prešiel chrám aj v roku 2013.

Z gotického kostola sa zachovali podľa všetkého obvodové múry lode a svätyne, stredoveký pôvod môžu mať aj okná svätyne s roztvorenými špaletami a vonkajšie oporné piliere. Nie je vylúčené, že pod omietkami v exteriéri i interiéri sa môžu skrývať ďalšie zachované architektonické prvky z gotickej stavby. Na oltári sa nachádza obraz sv. Martina od miestneho rodáka, známeho maliara Martina Benku.

Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol slúžiaci dnes ako filiálny chrám rímskokatolíckej farnosti v neďalekých Malackách od roku 1963. Vyobrazenie stavby sa dostalo aj do obecného erbu vytvoreného v roku 1997.

GPS: 48.447247741, 16.987175345

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F15).
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1572
https://www.kostoliste.sk/obec-1/historia-obce/
https://malacky.fara.sk/kostol-sv-martina-tours-kostoliste/
https://www.dokostola.sk/kostol/410217-sv-martina

esteban
5. 1. 2022