Liptovské Matiašovce - zaniknutý Kostol sv. Heleny

Kostol sv. Heleny v Nižných Matiašovciach dali postaviť miestni zemania v priebehu prvej polovici 14 storočia. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1356.

Išlo zrejme o jednoloďovú gotickú stavbu bez veže s možno ešte kvadratickým presbytériom. Možno len predpokladať, že podobne ako iné stavby v regióne bol jej interiér a možno aj exteriér vyzdobený gotickými nástennými maľbami.

Na rozdiel od viacerých obcí Liptova názov obce nie je odvodený od patrocínia kostola, ale od mena vlastníka obce - Mateja Liptovského, ktorý tunajšie majetky získal aj so svojm otcom v roku 1283 od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. Zasvätenie kostolík sv. Helene je doložené v roku 1560.

V období reformácie prešiel kostol do rúk protestantov, ktorí ho využívali v rokoch 1584 - 1673. Pôvodné vybavenie prispôsobené rímskokatolíckej liturgii bolo z kostola odstránené a prevzali ho katolícki veriaci pre svoj novopostavený drevený Kostol sv. Gála.

Po odchode posledného evanjelického kazateľa stavba chátrala a v roku 1697 bola nahradená súčasným Kostolom sv. Ladislava. Ten dal postaviť na mieste staršieho chrámu nitriansky biskup a uhorský kancelár Ladislav Matiašovský.

Nový kostol má podobu orientovaného jednolodia s predstavanou západnou vežou a polygonálnym presbytériom. Okolo neho bolo postavené opevnenie s nárožnými baštami. Areál kostola sa nachádza na okraji obce.

Viac informácií o podobe Kostola sv. Heleny či prípadnom rozsahu zachovania v hmote súčasného chrámu by mohol prieniesť len podrobný výskum.

GPS: 49.151913921, 19.54293859

Zdroje:
- Vítek, P.: Zaniknuté kostoly v Liptove. Nepublikovaný materiál, 2010.
- http://liptovskematiasovce.fara.sk/timeliner/historia.html
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5676).

esteban