Zvyšok premonštrátskeho kláštora v Šahách má nového vlastníka

Dlhé roky chátrajúca baroková sýpka v Šahách, ktorej súčasťou  sú aj arkády krížovej chodby bývalého premonštrátskeho kláštora, by sa mala dočkať obnovy.

Postarať sa o to chce nový vlastník - OZ Sine metu, ktoré sa už niekoľko rokov venuje záchrane a revitalizácii areálu zaniknutého pavlínskeho kláštora zo 14. storočia v Gombaseku. Minulý rok toto občianske združenie kúpilo pozemok, na ktorom stojí aj spomínaná sýpka.

Počiatky kláštora premonštrátov v Šahách siahajú až do prvej polovice 13. storočia a sú späté s rodom Hont-Poznanovcov. Vysviacky kláštorného kostola koncom 30. rokov 13. storočia sa zúčastnil sám uhorský kráľ Belo IV., ktorý sa následne stal patrónom kláštora.

Zamurované arkády východnej krížovej chodby okolo rajského dvora viditeľné na východnej strane sýpky sú datované do 14. - 15. storočia. Okrem nich sa sčasti zachovali v hmote sýpky aj arkády južnej krížovej chodby. V druhej polovici 17. storočia alebo začiatkom 18. storočia po tom, čo kláštor prevzali jezuiti, bola s využitím stredovekých murív postavená sýpka. Južná časť upraveného objektu slúžila na obytné účely.

Za národnú kultúrnu pamiatku bol objekt vyhlásený až v roku 1993. V nasledujúcich rokoch sa uskutočnil pamiatkový i archeologický výskum. Sýpka však chátrala naďalej.

Zmena majiteľa dáva nádej, že sa tu opäť bude realizovať výskum zameraný zrejme aj na odkrytie pôdorysu kláštorných budov a uskutoční sa obnova zachovaného západného krídla krížovej chodby i celej barokovej sýpky.

Zdroje:
- https://www.sahy.sk/kultura.phtml?id3=46532
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=5974
- https://felvidek.ma/2020/12/megmenekul-a-pusztulast...

esteban

Rubrika: Aktuality