Veľká Mača

Gotická kamenná krstiteľnica v súčasnom kostole je zrejme poslednou pamiatkou na zaniknutý stredoveký kostolík v obci Veľká Mača.

Obec sa spomína už v roku 1326. Pôvodný, zrejme ešte románsky kostolík stál uprostred cintorína v centre obce (v blízkosti dnešného súsošia Svätej Trojice). Podľa neskorších vizitácií mal polkruhovú apsidu ("v tvare rotundy") a tiež sakristiu. Stavebným materiálom bola tehla.

Ohľadom patrocínia kostolíka panujú isté nejasnosti spôsobené podľa všetkého aj prerušením kontinuity po prevzatí chrámu protestantmi. V roku 1634 mal byť zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi, vizitátor však zvažoval, že pôvodné zasvätenie mohlo byť sv. Tomášovi. Veriaci zasa slávili patrocínium na sviatok sv. Jána Krstiteľa.

Vizitácia z roku 1634 spomína ešte aj presvitajúce nástenné maľby Krista, Panny Márie a svätcov. Koncom 17. storočia bola stavba v zlom stave s narušenou statikou.

V druhom desaťročí 18. storočia bol kostolík opravený a dostal aj nové vnútorné zariadenie. Pred rokom 1756 doplnili v interiéri murovanú tribúnu s organom. V 80. rokoch 18. storočia sa ale objekt opäť nachádzal v zlom stave a hrozilo mu zrútenie.

V roku 1783 však bol aj v súvislosti s obnovením samostatnej farnosti postavený súčasný Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa a stredoveká stavba sa stala nepotrebnou, až úplne zanikla.

GPS (nový kostol s krstiteľnicou): 48.244291037, 17.69343853

Zdroje:
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá Kniha 2004.
www.facebook.com/215604935128986/photos/farnos%C5%A5-ve%C4%BEk%C...
www.velkamaca.sk/obec-info.html
www.dokostola.sk/kostol/411666-mucenickej-smrti-sv-jana...
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5834).

esteban
20. 10. 2021