Obnova fasády ranogotického kostola v Hrnčiarovciach nad Parnou sa blíži do cieľa

Od augusta 2020 sa realizuje obnova vonkajšej fasády kostola ranogotického Kostola sv. Martina v obci Hrnčiarovce nad Parnou. Práce sa realizujú vďaka dotácií získanej v rámci programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a štedrosti farníkov.

Celková obnova kostola sa začala už v roku 2016, kedy bola v celom kostole položená nová vápencová podlaha a kostol bol vybavený pevným oltárom a novým liturgickým vybavením. Po architektonicko-historickom a reštaurátorskom výskume sa pokračovalo s obnovnou interiéru kostola v roku 2019. V polygonálnom presbytériu boli reštaurované fragmenty stredovekej výmaľby, niky, pastofórium, sedília a východné okno. Loď kostola bola nanovo vymaľovaná a obnovené boli aj figurálne maľby z 90. rokov 20. storočia.

Počas výskumu v roku 2017 bolo na základe vyhodnotení sond odhalené, že okrem omietok na korunných rímsach boli omietky na celom plášti kostola v minulosti strhnuté a nahradené omietkami, ktoré nemajú historicky-pamiatkovú hodnotu. Práce preto spočívali v odstránení povrchovej úpravy sanačnou frézou, čo napomohlo k zhodnoteniu reálneho stavu omietok na kostole. Následne boli odstránené všetky časti omietky, ktorá bola poškodená, nesúrodá, alebo príliš nastavená cementom. Na obnaženú časť muriva (od roku 2011) bola nanesená nová sanačná omietka vhodná pre historické budovy. Následne bola na celú plochu vonkajšej fasády nanesená jemná povrchová omietka a finálna farebná úprava.

Počas obnovy boli prezentované náznakovou rekonštrukciou aj niektoré nálezy z predošlých výskumov. Na stenách veže boli odprezentované ranogotické zdvojené okná v troch radoch pod sebou (zo západnej strany). Z ostatných strán veže sú prezentované len okná viditeľné nad súčasnou strechou kostola. Odprezentované sú ustúpením reálnej plochy okien voči vonkajšiemu lícu omietky po úroveň ich zámurovky a sú odlíšené farebným odtieňom a štruktúrou od omietky kostola.  

Na južnej strane lode boli rovnakým spôsobom odprezentované kľúčové strieľne z druhej polovice 16. storočia. Iba jedna strieľňa otvorená počas výskumu je prezentovaná v pôvodnom otvorenom stave. Na východnej strane polygónu presbytéria je prezentované pôvodné gotické okno. Ostatné nálezy (ranogotické a gotické okno na južnej strane lode, torzo južného vstupu, klasovo kladené murivo na severnej strane lode, pochádzajúce z predošlého románskeho kostola) boli zdokumentované a prekryté vrstvou novej omietky. Klasovo kladené murivo je prezentované od roku 2019 sondou v interiéri kostola.

Všetky tieto práce boli vykonávané na základe výsledkov a odporúčaní z výskumov a rozhodnutia a usmernení KPÚ v Trnave.

Michal Púchly
člen farskej rady farnosti RKC v Hrnčiarovciach nad Parnou

Rubrika: Aktuality