Nový Život-Eliášovce

Zrejme až do 14. storočia siahajú počiatky Kostola sv. Petra a Pavla v Eliášovciach, stredoveký pôvod stavby však dnes už veľa nepripomína. Prekryla ho rozsiahla prestavba v ranoklasicistickom štýle v poslednej tretine 18. storočia.

Kostol s polygonálnym presbytériom stojí na okraji obce na miernej vyvýšenine. Pôvodne stál v obci Svätý Peter, ktorá neskoršie splynula s Eliášovcami. V obci pomenovanej podľa zasvätenia chrámu už v roku 1331 existovala farnosť a tiež Kaplnka sv. Petra. V roku 1340 sa tu už spomína Kostol sv. Petra. 

V rokoch 1770 - 1773 a v roku 1780 prešiel chrám veľkou prestavbou v ranoklasicistickom štýle, v rámci ktorej bol rozšírený. Novú podobu tiež dostali kompletne fasády, vrátane okien a vstupov.

Gotickú etapu dnes okrem orientácie stavby dokladá predovšetkým polygonálny tvar presbytéria, ktoré je neproporčne malé v porovnaní s loďou chrámu.

V interiéri sa zachovalo neskorogotické kamenné pastofórium a epitaf Mateja Ilešháziho z roku 1510. Súčasťou hlavného oltára je aj pôvodne gotická plastika Madony z roku 1458. Na dvore farského úradu pri kostole sa nachádza kamenná kupa gotickej krstiteľnice polygonálneho tvaru (osemuholníkového).

GPS: 48.111972625, 17.471575856

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Csiba, B.: Cirkevná organizácia vo vybranej oblasti Žitného ostrova v stredoveku. In: Medea 2013/2014, str. 91 - 115. Dostupné v elektronickej forme - www.academia.edu....
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kapvh/Docs/EPIG_...
- http://eliasovce.fara.sk/historia/historia-kostola
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2235
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4270).

esteban