Narodeninová súťaž s Apsidou - vyhodnotenie

S blížiacimi sa 12. narodeninami našej stránky Apsida.sk sme pre vás po dlhšom čase pripravili opäť jednu foto súťaž.

Vašou úlohou bude identifikovať kostolík (obec/mesto, kde stojí), pri ktorom sme odfotili našu Aninku. Správne odpovede posielajte na mailovú adresu apsidask@gmail.com. Do predmetu uveďte "Súťaž".

Z úspešných riešiteľov aj s pomocou Aninky vyžrebujeme 19. júla 2020 výhercu, ktorý dostane knižnú odmenu, ako inak tematicky z oblasti sakrálnych stavieb.

Vyhodnotenie:
Ďakujeme všetkým súťažiacim za zapojenie sa. Musíme Vás pochváliť, pretože všetky odpovede boli správne - Aninku sme naozaj nafotili pri južnom portáli románskeho kostolíka v Hamuliakove. Za účasti členov redakcie stránky sme spomedzi zapojených vyžrebovali pána M. Krajčoviča, ktorý získa sľúbenú knižnú odmenu.

Redakcia Apsida.sk alias alexie, esteban a aninka

Rubrika: Aktuality