Levoča - zaniknutý Kostol sv. Mikuláša

Pri archeologickom výskume v polohe Vojenské cvičisko pri ceste z Levoče do Spišskej Novej Vsi bol v roku 1978 odkrytý kostol, ktorého pôvod siaha možno ešte do 12. storočia. Výskum viedol archeológ František Javorský.

Kostol stál v jednej zo slovanských osád, ktoré existovali pred vznikom dnešnej Levoče. Prvotnú stavbu tu postavili niekedy v období 2. polovice 12. storočia - prvej polovice 13. storočia (F. Javorský ju datoval už niekedy na prelom 11. a 12. storočia). Mala podobu jednolodia s trocha pretiahnutou polkruhovo ukončenou apsidou, pričom celková dĺžka bola 23,5 m a šírka 12 m. V západnej časti lode boli zachytené základy dvoch pilierov empory (s rozmermi 160 cm x 160 cm). Oltárna menza sa nachádzala na úrovni víťazného oblúka (odkrytá len v negatíve).

Pri tatárskom vpáde bol chrám vypálený, čo si vyyžiadalo jeho opravu. Pri nej došlo k veľkej prestavbe, keď bola zbúraná východná apsida z dôvodu predĺženia lode o dva metre. Funkciu svätyne prevzalo novovybudované kvadratické presbytérium, ku ktorému sa zo severnej strany pripájala obdĺžniková sakristia. Niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia (podľa F. Javorského v roku 1285, pri ďalšom útoku Tatárov) však bol objekt opäť vypálený. Svedčí o tom minca uhorského kráľa Ladislava IV. Kumánskeho (1272 - 1290).

Niekedy v prvej polovici 14. storočia došlo k ďalšej gotickej prestavbe. Pri nej odstránili východnú stenu presbytéria, ktoré potom predĺžili o päťboký záver s opornými piliermi na nárožiach. Archeologický výskum odkryl aj dva múry, ktoré sa k lodi pripájali z južnej strany. Múr sa nachádzal aj na úrovni víťazného oblúka. V tejto podobe išlo o pomerne veľkú stavbu s rozmermi 33,4 m x 12 m. Podľa starších názorov mala prestavba a zväčšenie svätyne súvisieť s príchodom františkánov a funkčnou zmenou chrámu na kláštorný.

Kostol bol zničený pri vpáde husitov na Spiš v roku 1431 a zrejme aj vzhľadom na rozvoj súčasnej Levoče už nebol opravený a zanikol. Na základe chotárnych názvov z neskoršieho obdobia bola zaniknutá sakrálna stavba identifikovaná ako Kostol sv. Mikuláša.

Archeologická lokalita leží na súkromnom pozemku a nie je nijako prezentovaná.

GPS: 49.009950894, 20.591872215

Zdroje:
- Javorský, F.: Výskum románskeho kostola pri Levoči. In. Študijné zvesti AÚ SAV, roč. 1981, č. 19,  str. 97 - 112. Dostupné v elektronickej podobe - http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/SZ_19.pdf. Z tejto štúdie boli prevzaté aj nákresy lokality a fotografia odkrytých zvyškov stavby.
- https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=zaniknuty-kostol-sv-mikulasa
- https://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Levoca/PR-Levoca-011_Text.pdf
- Žifčák, F.: Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16. - 18. storočia. In: Archaeologia historica, roč. 1993, č. 18, str. 31-35. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/140035/2_Arc....

esteban

Za pomoc ďakujeme Mgr. et Mgr. Vladimírovi Olejníkovi z Katedry slovenských dejín FF UK v Bratislave.