Plaňany (ČR)

Neďaleko významnej stredovekej lokality, mesta Kouřim, stojí v obci Plaňany hodnotný románsko-gotický Kostol Zvestovania Panne Márii. Aj po mladších prestavbách predstavuje veľmi peknú ukážku sakrálneho staviteľstva v Česku 12. storočia.

Kostol postavili niekedy v období medzi rokmi 1160 - 1180. Nebol to prvý chrám na tomto mieste, keďže archeologický výskum tu doložil rotundu ešte z 10. storočia. Nový románsky kostol mal podobu jednolodia s predstavanou západnou vežou a zrejme polkruhovou apsidou, pričom stavebným materiálom bol opracované kamenné kvádre.

Z roku 1352 sa zachovala prvá písomná správa o tomto objekte. Nie dlho potom, v priebehu 70. a 80. rokov 14. storočia sa uskutočnila významná gotická prestavba. Tá sa dotkla predovšetkým románskej svätyne, ktorá bola odstránená a nahradená polygonálnym presbytériom, ktoré je len o niečo málo užšie ako loď.

Ďalšie úpravy menšieho rozsahu sa realizovali v renesančnom (v roku 1591) a po požiari aj v barokovom duchu (1749). Počas barokovej prestavby sa zmenila výrazne podoba interiéru stavby, keď bola románska empora v západnej časti nahradená novou tribúnou a loď dostala murovanú klenbu. V roku 1793 sa kvôli narušenej statike rozpadla horná časť veže, ktorú následne znížilo o jedno poschodie. Do roku 1620 bol kostol zasvätený sv. Petrovi.

Dnešná podoba kostola je do veľkej miery výsledkom razantnej puristickej prestavby po roku 1892, kedy boli odstránené novšie prvky s cieľom vrátiť stavbe jej pôvodnú stredovekú podobu. V roku 1910 začal slúžiť veriacim nový kostol postavený len pár desiatok metrov severne od stredovekého objektu, ktorý následne začal chátrať. Nevyhnutná obnova aj staticky narušeného chrámu sa začala v roku 2016.

Kostol predstavuje pekný príklad práce románskych staviteľov s viacfarebným stavebným materiálov, v tomto prípade červeným a sivým kameňom. Ozdobné prvky, predovšetkým oblúčikový vlys a zuborez na lodi a veži, boli vytvorený striedaním spomenutých farieb. K románskemu obdobiu sa hlásia aj viaceré štrbinové okná či zamurovaný portál na južnej strane lode.

Zaujímavým prvkom sú aj rytinami zdobené nárožné konzoly na lodi, ktoré nesú ornamenty v podobe roziet a diamantovania. Pekným príkladom gotického staviteľstva je klenba presbytéria.

GPS: 50.050458515, 15.032536983

Zdroje:
- Falta M.: Stavební vývoj kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech. In: Dějiny staveb, 2009, str. 165 - 168. Dostupné v elektronickej podobe.
- https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/planany/kostel-zvestovani-panny-marie
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_(Pla%C5%88any)
- Koutek, T.: Románské kostely Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- https://romanische-schaetze.blogspot.com
- https://www.planany.eu/mestys/historie/

esteban